ΚοινωνικάScent Of A Woman

Περιγραφή : A prep school student needing money agrees to "babysit" a blind man, but the job is not at all what he anticipated.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    λεπτά

Last Tango in Paris

Περιγραφή : A young Parisian woman begins a sordid affair with a middled-aged American businessman whom lays out ground rules that their clandestine relationship will be based only on sex.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    125λεπτά

The Bride Wore Black

Περιγραφή : Julie Kohler is prevented from suicide by her mother. She leaves the town. She will track down, charm and kill five men who do not know her. What is her goal ? What is her purpose ?
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    111λεπτά

LA SCONOSCIUTA (The Unknown)

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    115λεπτά

DUANE HOPWOOD

Περιγραφή : A down-on-his-luck divorced father struggles to get his life and family back together before it's too late.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    80λεπτά

DEEP END

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    λεπτά

Margot At The Wedding

Περιγραφή : Margot and her son Claude decide to visit her sister Pauline after she announces that she is getting married to less-than-impressive Malcolm.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    90λεπτά

P.S. I Love You

Περιγραφή : A young widow discovers that her late husband has left her 10 messages intended to help ease her pain and start a new life
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    120λεπτά

Once

Περιγραφή : A modern-day musical about a busker and an immigrant and their eventful week in Dublin, as they write, rehearse and record songs that tell their love story.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    90λεπτά

Into The Wild

Περιγραφή : After graduating from Emory University, top student and athlete Christopher McCandless abandons his possessions, gives his entire $24,000 savings account to charity and hitchhikes to Alaska to live in the wilderness.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    142λεπτά

ATONEMENT

Περιγραφή : Fledgling writer Briony Tallis, as a 13-year-old, irrevocably changes the course of several lives when she accuses her older sister's lover of a crime he did not commit. Based on the British romance novel by Ian McEwan.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    123λεπτά

The Bucket List

Περιγραφή : Two terminally ill men escape from a cancer ward and head off on a road trip with a wish list of to-dos before they die.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    93λεπτά

Rails And Ties

Περιγραφή : Rails And Ties
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    96λεπτά

Impulse

Περιγραφή : Acting on impulse, CLAIRE DENNISON, enjoys a brief fling with a sexy stranger (a dead ringer for her husband), only to realize that the object of her desire is a crazed, manipulative, and tenacious psychopath.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    96λεπτά

El Camino Di San Diego

Περιγραφή : A young Argentine learns that soccer star Diego Maradona is ailing in a Buenos Aires hospital, and resolves to bring him a tree root he's discovered.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    98λεπτά

?????? ?????

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    99λεπτά

Feast of Love

Περιγραφή : A meditation on love and its various incarnations, set within a community of friends in Oregon. and is described as an exploration of the magical, mysterious and sometimes painful incarnations of love.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    102λεπτά

Chapter 27

Περιγραφή : A film about Mark David Chapman in the days leading up to the infamous murder of Beatle John Lennon.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    90λεπτά

PEACEFUL WARRIOR

Περιγραφή : A chance encounter with a stranger changes the life of a college gymnast.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    116λεπτά

MRS HARRIS

Περιγραφή : Based on the sensational 1980s media event, famed cardiologist Herman Tarnower meets a particularly brutal end at the hands of his jilted lover, Jean Harris.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    95λεπτά

Solo Con Tu Pareja

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    90λεπτά

MAUVAISE FOI (Bad Faith)

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    88λεπτά

BROKEN SKY

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    139λεπτά

AWAY FROM HER

Περιγραφή : A man coping with the institutionalization of his wife because of Alzheimer's disease faces an epiphany when she transfers her affections to another man, Aubrey, a wheel chair-bound mute who also is a patient at the nursing home.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    105λεπτά

Sherrybaby

Περιγραφή : Sherry Swanson returns home to New Jersey after serving a three year prison sentence. Eager to reestablish a relationship with her young daughter...
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    93λεπτά

Adrift In Manhattan

Περιγραφή : The lives of three lonely strangers intersect while commuting on New York's 1 and 9 subway lines.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    90λεπτά

The Go Master ( Wu Qingyuan )

Περιγραφή : A Chinese man becomes an expert player of the traditional game of Go.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    101λεπτά

Reservation Road

Περιγραφή : On a warm September evening, college professor Ethan Learner, his wife Grace, and their daughter Emma are attending a recital...
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    98λεπτά

Lust Caution

Περιγραφή : An espionage thriller set in WWII-era Shanghai, in which a young woman, Wang Jiazhi, gets swept up in a dangerous game of emotional intrigue with a powerful political figure, Mr. Yee
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    λεπτά

Silk

Περιγραφή : The story of a married silkworm merchant-turned-smuggler in 19th century France traveling to Japan for his town's supply of silkworms after a disease wipes out their African supply.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    104λεπτά

My Blueberry ?ights

Περιγραφή : A young woman takes a soul-searching journey across America to resolve her questions about love while encountering a series of offbeat characters along the way.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    λεπτά

Safe Harbour

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    103λεπτά

Touched

Περιγραφή : A romantic drama about a man who awakes from a coma without his sense of touch and the nurse who comes to his aid
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    90λεπτά

The Diving Bell and the Butterfly

Περιγραφή : The true story of Elle editor Jean-Dominique Bauby who suffers a stroke and has to live with an almost totally paralyzed body; only his left eye isn't paralyzed.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    107λεπτά

The Last King of Scotland

Περιγραφή : Based on the events of the brutal Ugandan dictator Idi Amin's regime as seen by his personal physician during the 1970s
Πρωταγωνιστούν : Forest Whitaker,James McAvoy
Έτος Παραγωγής :    2006
Διάρκεια :    121λεπτά

LIFE SUPPORT

Περιγραφή : The true-life story of a mother who overcame an addiction to crack and became a positive role model and a AIDS activist in the black community. |
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    88λεπτά

EIN LIED FUR ARGYRIS

Περιγραφή : A powerful documentary that every German (and all of us) ought to see
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    105λεπτά

Stephanie Daley

Περιγραφή : Pregnant forensic psychologist Lydie Crane is hired to learn the truth behind the case of 16-year-old Stephanie Daley, who is accused of concealing her pregnancy and murdering her infant.
Πρωταγωνιστούν : Tilda Swinton,Amber Tamblyn
Έτος Παραγωγής :    2006
Διάρκεια :    91λεπτά

Beat The Drum

Περιγραφή : Young Musa is orphaned after a mysterious illness strikes his village in KwaZulu Natal. To help his grandmother…
Πρωταγωνιστούν : Nolatandu Maleke,Clive Scott
Έτος Παραγωγής :    2006
Διάρκεια :    108λεπτά

Twelve And Holdings

Περιγραφή : When one of four inseperable friends is mistakenly murdered the film explores how grief, love and self-esteem play major roles in the construction of adolescence.
Πρωταγωνιστούν : Conor Donovan,Jesse Camacho
Έτος Παραγωγής :    2006
Διάρκεια :    94λεπτά

We Are Marshall

Περιγραφή : When a plane crash claims the lives of members of the Marshall University football team and some of its fans, the team's new coach (McConaughey) and his surviving players try to keep the football program alive.
Πρωταγωνιστούν : Matthew McConaughey,Matthew Fox
Έτος Παραγωγής :    2006
Διάρκεια :    126λεπτά

Notes on a Scandal

Περιγραφή : A pottery teacher (Blanchett) enters into an affair with one of her students, causing upheaval in her personal and professional lives.
Πρωταγωνιστούν : Judi Dench,Cate Blanchett
Έτος Παραγωγής :    2006
Διάρκεια :    92λεπτά

Dreamgirls

Περιγραφή : Based on the Broadway musical, a trio of black female soul singers cross over to the pop charts in the early 1960's.
Πρωταγωνιστούν : Jamie Foxx,Eddie Murphy,Beyoncι Knowles
Έτος Παραγωγής :    2006
Διάρκεια :    131λεπτά

The Fountain

Περιγραφή : Spanning over one thousand years, and three parallel stories, The Fountain is a story of love, death, spirituality, and the fragility of our existence in this world.
Πρωταγωνιστούν : Hugh Jackman,Rachel Weisz
Έτος Παραγωγής :    2006
Διάρκεια :    95λεπτά

DARK BLUE ALMOST BLACK

Περιγραφή : Just as his childhood sweetheart Natalia returns, his infertile brother Antonio asks Jorge to impregnate Paula, Antonio's imprisoned girlfriend.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    105λεπτά

10 ITEMS OR LESS

Περιγραφή : An actor (Freeman) prepping for an upcoming role meets a quirky grocery clerk (Vega), and the pair hit the road to show one another their respective worlds.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    90λεπτά

MISSING IN AMERICA

Περιγραφή : A haunted Vietnam veteran (Danny Glover), living in exile in the forests of the Pacific Northwest...
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    102λεπτά

GUANTANAMERO

Περιγραφή : After a violent storm, Ali awakens on a deserted beach, sick and disoriented. They'll be looking for him and he must keep moving...
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    84λεπτά

AUGUST RUSH

Περιγραφή : A drama with fairy tale elements, where an orphaned musical prodigy uses his gift as a clue to finding his birth parents
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    100λεπτά

Lions for Lambs

Περιγραφή : Injuries sustained by two Army ranger behind enemy lines in Afghanistan set off a sequence of events involving a congressman, a journalist and a professor.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    λεπτά

THE GOOD NIGHT

Περιγραφή : A former pop star who now writes commercial jingles for a living experiences a mid-life crisis.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    90λεπτά

EVENING

Περιγραφή : A drama exploring the romantic past and emotional present of Ann Grant and her daughters, Constance and Nina. As Ann lays dying, she remembers, and is moved to convey to her daughters, the defining moments in her life 50 years prior,
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    110λεπτά

Midnight Cowboy

Περιγραφή : A naive male prostitute and his sickly friend struggle to survive on the streets of New York City
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    1999
Διάρκεια :    113λεπτά

BEAUTIFUL DREAMER

Περιγραφή : A pilot (Egglesfield) gets shot down and gets amnesia, later on his stricken-with-grief wife (Langton) finds him in a small town and his shocked that he doesn't remember her.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    90λεπτά

NORMAL ADOLESCENT BEHAVIOUR

Περιγραφή : Wendy and her friends avoid the heartless world of random hookups and friends-with-benefits by spending all their time together
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    91λεπτά

SUMMER RAIN

Περιγραφή : A coming-of-age tale charting the first loves, lusts and obsessions of friends on vacation at the end of the 1970s.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    112λεπτά

OUTLANDERS

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    99λεπτά

SPARKLE

Περιγραφή : Sam is a charming, young chancer who has ambitions in the glamorous world of public relations when he moves to London. However, his best laid plans suffer a real setback when true love turns his world upside down in the most unexpected of circumstances.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    90λεπτά

HE WAS A QUIET MAN

Περιγραφή : An office worker inadvertently becomes a hero after he saves a woman's life
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    91λεπτά

Sleeping Dogs Lie

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    90λεπτά

THE BAND'S VISIT

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    90λεπτά

SERKO

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    96λεπτά

Tale 52

Περιγραφή : Sometimes your mind is the most dangerous place to be
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    99λεπτά

Family ties

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    λεπτά

The Girl in the park

Περιγραφή : Enduringly traumatized by the disappearance of her 3-year-old daughter 15 years ago, Julia Sandburg...
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    λεπτά

A raisin in the sun

Περιγραφή : An African-American family struggles with poverty, racism, and inner conflict as they strive for a better way of life. Based on the play by Lorraine Hansberry
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    126λεπτά

The Kite Runner

Περιγραφή : After spending years in California, Amir returns to his homeland in Afghanistan to help his old friend Hassan, whose son is in trouble.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    120λεπτά

Stop Loss

Περιγραφή : A veteran soldier returns from his completed tour of duty in Iraq, only to find his life turned upside down when he is arbitrarily ordered to return to field duty by the Army.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    110λεπτά

Things we lost in the Fire

Περιγραφή : A recent widow invites her husband's troubled best friend to live with her and her two children. As he gradually turns his life around, he helps the family cope and confront their loss
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    110λεπτά

2 Days in Paris

Περιγραφή : Marion and Jack try to rekindle their relationship with a visit to Paris, home of Marion's parents -- and several of her ex-boyfriends.
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    96λεπτά

Skagerrak

Περιγραφή : Skagerrak is the story of being hit by happiness when you least expect it. In their late twenties and tired of partying their way around the world.
Πρωταγωνιστούν : Iben Hjejle,Bronagh Gallagher
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    105λεπτά

Atame

Περιγραφή : Ricky is released from a mental hospital, and knows exactly what he wants to do. He hunts down Marina…
Πρωταγωνιστούν : Antonio Banderas,Victoria Abril
Έτος Παραγωγής :    1999
Διάρκεια :    105λεπτά

September Dawn

Περιγραφή : A love story set during a tense encounter between a wagon train of settlers and a renegade Mormon group
Πρωταγωνιστούν : Terence Stamp,Trent Ford
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    100λεπτά

Sleepwalking

Περιγραφή : The drama follows an 11-year-old girl's struggle to come to terms with her mother's abandonment
Πρωταγωνιστούν : Charlize Theron,Nick Stahl
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    95λεπτά

Angels Fall

Περιγραφή : A chef moves to a small town in Wyoming after her Botson restaurant is shut down because of a fatal shooting
Πρωταγωνιστούν : Heather Locklear,Johnathon Schaech
Έτος Παραγωγής :    2008
Διάρκεια :    91λεπτά

Nearing Grace

Περιγραφή : If the one thing you want is the last thing you need.
Πρωταγωνιστούν : Gregory Smith | Jordana Brewster
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    101λεπτά

The Edge of Heaven

Περιγραφή : A Turkish man travels to Istanbul to find the daughter of his father's former girlfriend
Πρωταγωνιστούν : Nurgul Yesilcay | Baki Davrak
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    122λεπτά

Three Times [Zui Hao de Shi Guang]

Περιγραφή : Three stories set in three times, 1911, 1966 and 2005. Two actors play the two main characters in each story.
Πρωταγωνιστούν : Qi Shu | Fang Mei | Su-jen Liao
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    90λεπτά

Life Before Her Eyes, The

Περιγραφή : A woman's survivor's guilt from a Columbine-like event twenty years ago causes her present-day idyllic life to fall apart.
Πρωταγωνιστούν : Uma Thurman | Evan Rachel Wood
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    90λεπτά

Children of Huang Shi, The

Περιγραφή : About young British journalist, George Hogg, who with the assistance of a courageous Australian nurse, saves a group of orphaned children during the Japanese occupation of China in 1937
Πρωταγωνιστούν : Jonathan Rhys Meyers | Radha Mitchell
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    119λεπτά

Linewatch

Περιγραφή : Michael Dixon is a seasoned agent working linewatch on the US/Mexico Border. Well respected by his peers at US Border Patrol
Πρωταγωνιστούν : Cuba Gooding Jr. | Omari Hardwick
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    86λεπτά

Miss Pettigrew Lives for a Day

Περιγραφή : Guinevere Pettigrew, a middle-aged London governess, finds herself unfairly dismissed from her job. An attempt to gain new employment catapults her into the glamorous world and dizzying social whirl of an American actress and singer, Delysia Lafosse.
Πρωταγωνιστούν : Amy Adams | David Alexander |
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    92λεπτά

Voyage du ballon rouge, Le

Περιγραφή : A little boy and his baby-sitter inhabit the same imaginary world: through their adventures they are followed by a strange red balloon.
Πρωταγωνιστούν : Juliette Binoche | Simon Iteanu |
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    95λεπτά

Dangerous parking

Περιγραφή : Noah Arkwright, a successful, hard living and indulgent independent British film director, finally decides.
Πρωταγωνιστούν : Peter Howitt | Saffron Burrows
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    105λεπτά

Smart People

Περιγραφή : Into the life of a widowed professor comes a new love and an unexpected visit from his adopted brother.
Πρωταγωνιστούν : Dennis Quaid | Sarah Jessica Parker
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    95λεπτά

Local color

Περιγραφή : A successful artist looks back with loving memories on the summer of his defining year, 1974. A talented
Πρωταγωνιστούν : Armin Mueller-Stahl | Trevor Morgan
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    103λεπτά

This is England

Περιγραφή : story about a troubled boy growing up in England, set in 1983. He comes across a few skinheads on his way home from school, after a fight. They become his new best friends even like family. Based on experiences of director Shane Meadows.
Πρωταγωνιστούν : homas Turgoose | Stephen Graham
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    101λεπτά

Windstruck [Nae yeojachingureul sogae habnida]

Περιγραφή : The heart-warming romance story between Kyungjin and Myungwoo. Even though he has passed away, he will be always with Kyungwoo forever.
Πρωταγωνιστούν : Gianna Jun | Hyuk Jang
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    124λεπτά

Black Balloon, The

Περιγραφή : All Thomas wants is a normal adolescence but his autistic brother, Charlie, thwarts his every opportunity. Will Thomas, with the help of his girlfriend, Jackie (Ward), accept his brother?
Πρωταγωνιστούν : Rhys Wakefield | Luke Ford
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    97λεπτά

This Christmas

Περιγραφή : A Christmastime drama centered around the Whitfield family's first holiday together in four years.
Πρωταγωνιστούν : Delroy Lindo | Idris Elba
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    114λεπτά

Zavet [Promise Me This]

Περιγραφή : Set outside Belgrade, an old man prays for his grandson to go to the city and bring back a wife.
Πρωταγωνιστούν : Aleksandar Bercek | Ljiljana Blagojevic
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    127λεπτά

Flying Scotsman, The

Περιγραφή : The true story of Graeme Obree, the Champion cyclist who built his bicycle from old bits of washing machines who won his championship only to have his title stripped from him and his mental health problems which he has suffered since.
Πρωταγωνιστούν : Jonny Lee Miller | Sean Brown
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    98λεπτά

More than just a game

Περιγραφή : A drama about political prisoners playing soccer at Robben Island prison, where Nelson Mandela was held.
Πρωταγωνιστούν : Az Abrahams | Merlin Balie
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    98λεπτά

Antonia

Περιγραφή : The story of four poor Brazilian women who decide to create their own Hip-Hop group.
Πρωταγωνιστούν : Negra Li | Cindy Mendes
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    90λεπτά

City of Men

Περιγραφή : Best buddies Acerola and Laranjinha, about to turn 18, discover things about their missing fathers' pasts which will shatter their solid friendship, in the middle of a war between rival drug gangs from Rio's favelas.
Πρωταγωνιστούν : Douglas Silva | Darlan Cunha
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    110λεπτά

Box, The

Περιγραφή : A disgraced former LAPD detective leads a home invasion in search of millions in stolen money. The plan goes awry and homicide detectives seeking answers interrogate the only survivors a thief and a victim.
Πρωταγωνιστούν : A.J. Buckley | Brett Donowho
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    90λεπτά

Disengagement

Περιγραφή : A political drama centered around Israel's pullout from the occupied Gaza strip, in which a French woman of Israeli origin (Binoche) returns to the West Bank.
Πρωταγωνιστούν : uliette Binoche | Liron Levo
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    110λεπτά

Youth Without Youth

Περιγραφή : A love story wrapped in a mystery. Set in Europe before WWII, a timid professor is changed by a cataclysmic event and explores the mysteries of life
Πρωταγωνιστούν : Tim Roth | Alexandra Maria Lara
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    124λεπτά

Year of getting to know us, The

Περιγραφή : A commitment-phobic man reunites with his estranged, ailing father and comes to terms with his own childhood
Πρωταγωνιστούν : immy Fallon | Sharon Stone
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    94λεπτά

Legend of God's gun, The

Περιγραφή : A gun-slinging preacher returns to the debaucherous town of Playa Diablo seeking revenge from the notorious scorpion-venom drinking bandito El Sobero..
Πρωταγωνιστούν : Robert Bones | Kirpatrick Thomas
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    90λεπτά

Moondance Alexander

Περιγραφή : The curiously named, Moondance Alexander is a spirited teen living with her eccentric mother
Πρωταγωνιστούν : Kay Panabaker | Don Johnson
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    90λεπτά

Gospel of deceit

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : lexandra Paul | J.C. MacKenzie
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    90λεπτά

Lost Samaritan, The

Περιγραφή : After a long night at the office, an accountant stops to help an injured motorist and ends up becoming the target of two dangerous assassins
Πρωταγωνιστούν : Ian Somerhalder | Ruta Gedmintas
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    90λεπτά

Mrs. Ratcliffe's Revolution

Περιγραφή : She left the land of Marks & Spencer and went to the world of Marx and Lenin. Mrs Ratcliffe's Revolution…
Πρωταγωνιστούν : Catherine Tate | Iain Glen
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    102λεπτά

Misma Luna, La

Περιγραφή : A boy living in Mexico crosses the Mexican/US Border to reunite with his mother
Πρωταγωνιστούν : Kate del Castillo | Eugenio Derbez
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    106λεπτά

Battle in Seattle

Περιγραφή : Activists arrive in Seattle, Washington en masse to protest a meeting of the World Trade Organization. Riots and chaos ensue as demonstrators successfully stop the WTO meetings
Πρωταγωνιστούν : Charlize Theron | Martin Henderson
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    95λεπτά

All God's children can dance

Περιγραφή : In Korea Town Los Angeles, a young man, Kengo, believes he's the son of God - that's what his mother told him since he was a young boy..
Πρωταγωνιστούν : Joan Chen | Jason Lew
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    90λεπτά

Gomorra

Περιγραφή : An inside look at Italy's modern-day crime families.
Πρωταγωνιστούν : Toni Servillo | Gianfelice Imparato
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    135λεπτά

The Pursuit of Happyness

Περιγραφή : A struggling salesman (Will Smith) takes custody of his son (Jaden Smith) as he's poised to begin a life-changing professional endeavor
Πρωταγωνιστούν : Will Smith,Jaden Smith
Έτος Παραγωγής :    2006
Διάρκεια :    117λεπτά

Babel

Περιγραφή : Tragedy strikes a married couple on vacation in the Moroccan desert, touching off an interlocking story involving four different families.
Πρωταγωνιστούν : Brad Pitt,Cate Blanchett
Έτος Παραγωγής :    2006
Διάρκεια :    142λεπτά

Catch a Fire

Περιγραφή : A drama about terrorism in Apartheid-era South Africa, revolving around a policeman (Robbins) and a young man (Luke) who carries out solo attacks against the regime.
Πρωταγωνιστούν : Tim Robbins,Derek Luke
Έτος Παραγωγής :    2006
Διάρκεια :    101λεπτά

INLAND EMPIRE

Περιγραφή : An actress's perception of reality becomes increasingly distorted as she finds herself falling for her co-star in a remake of an unfinished Polish production that was supposedly cursed.
Πρωταγωνιστούν : Laura Dern | Jeremy Irons
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    172λεπτά

La Vie en Rose

Περιγραφή : The extraordinary life of Edith Piaf
Πρωταγωνιστούν : Marion Cotillard | Sylvie Testud
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    140λεπτά

Angel Rodriguez

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Rachel Griffiths | Jonan Everett
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    86λεπτά

Turning Green

Περιγραφή : et in late 1970s Ireland, it tells the story of 16-year-old James Powers, an American who finds himself..
Πρωταγωνιστούν : Timothy Hutton | Alessandro Nivola
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    112λεπτά

Eduart

Περιγραφή : Based upon true events Eduart, a young man raised in a cruel and oppressive family environment
Πρωταγωνιστούν : Eshref Durmishi | Andre Hennicke
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    105λεπτά

Bobby

Περιγραφή : The story of the assassination of U.S. Senator Robert F. Kennedy who was shot in the early morning hours of June 5, 1968 in the Ambassador Hotel in Los Angeles, and 22 people in the hotel whose lives were never the same.
Πρωταγωνιστούν : Harry Belafonte | Joy Bryant
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    120λεπτά

Pride

Περιγραφή : The determined Jim Ellis starts a swim team for troubled teens at the Philadelphia Department of Recreation.
Πρωταγωνιστούν : errence Howard | Bernie Mac
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    104λεπτά

For Love Of The Game

Περιγραφή : A washed up pitcher flashes through his career.
Πρωταγωνιστούν : Kevin Costner | Jena Malone
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    137λεπτά

In the land of women

Περιγραφή : His world in complete disorder after his break-up with a famous actress, Carter, a young soft-core porn writer.
Πρωταγωνιστούν : Adam Brody | Meg Ryan
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    95λεπτά

Amistad

Περιγραφή : AMISTAD is about a 1839 mutiny aboard a slave ship that is traveling towards the Northeast Coast of America. Much of the story involves a court-room drama about the free-man who led the revolt
Πρωταγωνιστούν : Chiwetel Ejiofor | Morgan Freeman
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    157λεπτά

A Girl in Black

Περιγραφή : Marina's sister drowned herself, her brother is both headstrong and weak, and her widowed mother has a reputation for sleeping around..
Πρωταγωνιστούν : ???????? ???? | ???? ???????
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    100λεπτά

Stella

Περιγραφή : The story of a young,wild woman who doesn't want to compromise and settle down
Πρωταγωνιστούν : ?????? ???????? | ??????? ???????
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    100λεπτά

Windfall in Athens

Περιγραφή : Mina (Elli Lambeti) is a charming salesgirl. She buys a lottery ticket, but she finds out soon that it has been stolen from her.
Πρωταγωνιστούν : ???? ??????? | ???????? ????
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    95λεπτά

Lives of Others, The

Περιγραφή : In 1984 East Berlin, an agent of the secret police, conducting surveillance on a writer and his lover, finds himself becoming increasingly absorbed by their lives.
Πρωταγωνιστούν : Thomas Thieme | Herbert Knaup
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    137λεπτά

Goya's Ghosts

Περιγραφή : Painter Francisco Goya faces a scandal involving his muse, who is labeled a heretic by a monk.
Πρωταγωνιστούν : Javier Bardem | Natalie Portman
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    105λεπτά

Painted Veil, The

Περιγραφή : A British medical doctor fights a cholera outbreak in a small Chinese village, while also being trapped at home in a loveless marriage to an unfaithful wife.
Πρωταγωνιστούν : Edward Norton | Naomi Watts
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    125λεπτά

Hoax, The

Περιγραφή : In what would cause a fantastic media frenzy, Clifford Irving sells his bogus biography of Howard Hughes to a premiere publishing house in the early 1970s.
Πρωταγωνιστούν : Richard Gere | Alfred Molina
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    111λεπτά

Ties that bind

Περιγραφή : A young married couple find their relationship and their lives threatened after a beautiful and dangerous seductress moves into their pool house.
Πρωταγωνιστούν : Nicole De Boer | Brian Krause
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

Pride and Glory

Περιγραφή : A saga centered on a multi-generational family of New York City Police officers. The family's moral codes are tested when Ray Tierney, investigates a case that reveals an incendiary police corruption scandal involving his own brother-in-law.
Πρωταγωνιστούν : Colin Farrell | Edward Norton
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    130λεπτά

Clubland

Περιγραφή : The shy son of an aging comedienne tries to find a balance between his demanding home life, his new girlfriend, and his mother's second chance at fame.
Πρωταγωνιστούν : Brenda Blethyn | Rebecca Gibney
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    105λεπτά

???????? ??????

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : ?????? ??????? | ??????? ???????????????
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

At Five in the Afternoon

Περιγραφή : There was hope & despair in Afghanistan at 5 in the afternoon
Πρωταγωνιστούν : Agheleh Rezaie | Abdolgani Yousefrazi
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    102λεπτά

??? ??????? ??????

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : ????? ??????????? | ????? ???????????
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    113λεπτά

Lovely & Amazing

Περιγραφή : Self-esteem and insecurity are at the heart of this comedy about the relationship between a mother and her three confused daughters.
Πρωταγωνιστούν : Brenda Blethyn | Catherine Keener
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    88λεπτά

Other Side of the Bed, The

Περιγραφή : Sometimes the game of love requires a little cheating
Πρωταγωνιστούν : Paz Vega | Natalia Verbeke
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    105λεπτά

Prozac Nation

Περιγραφή : A young woman struggles with depression during her first year at Harvard. Based on Elizabeth Wurtzel's novel.
Πρωταγωνιστούν : Jason Biggs | Anne Heche
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    91λεπτά

Evelyn

Περιγραφή : Desmond Doyle is devastated when his wife abandons their family on the day after Christmas. His unemployment.
Πρωταγωνιστούν : Pierce Brosnan | Frank Kelly
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    91λεπτά

Mona Lisa Smile

Περιγραφή : A free-thinking art professor teaches conservative 50's Wellesley girls to question their traditional societal roles.
Πρωταγωνιστούν : Maggie Gyllenhaal | Julia Roberts
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    114λεπτά

Iron Jawed Angels

Περιγραφή : Defiant young activists take the women's suffrage movement by storm, putting their lives at risk to help American women win the right to vote
Πρωταγωνιστούν : Patrick Dempsey | Anjelica Huston
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    124λεπτά

Elephant

Περιγραφή : Several ordinary high school students go through their daily routine as two others prepare for something more malevolent.
Πρωταγωνιστούν : Alex Frost | Eric Deulen
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

Boys Don't Cry

Περιγραφή : The story of the life of Brandon Teena, a transgendered teen who preferred life in a male identity until it was discovered he was born biologically female.
Πρωταγωνιστούν : Alison Folland | Peter Sarsgaard
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    114λεπτά

Brown Bunny, The

Περιγραφή : Professional motorcycle racer Bud Clay heads from New Hampshire to California to race again. Along the way he meets various needy women who provide him with the cure to his own loneliness, but only a certain woman from his past will truly satisfy him.
Πρωταγωνιστούν : Vincent Gallo | Chloe Sevigny
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

Egares, Les

Περιγραφή : Emmanuelle Bιart stars as a widowed schoolteacher who flees Nazi-occupied Paris with her children. A teenaged boy comes to their rescue by leading them into the forest -- their best shot at survival.
Πρωταγωνιστούν : Emmanuelle Beart | Gaspard Ulliel
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    92λεπτά

Taking Sides

Περιγραφή : A tale based on the life of Wilhelm Furtwangler, the controversial conductor of the Berlin Philharmonic
Πρωταγωνιστούν : Moritz Bleibtreu | Harvey Keitel
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    105λεπτά

Viola Bacia Tutti

Περιγραφή : Viola ruba quattro monete di inestimabile valore in una gioielleria e si nasconde nel camper di Samuele…
Πρωταγωνιστούν : Asia Argento | Daria Nicolodi
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    93λεπτά

If Only

Περιγραφή : After his impetuous musician girlfriend, Samantha, dies in an accident shortly after they had a fight (and nearly broke up)..
Πρωταγωνιστούν : Jennifer Love Hewitt | Paul Nicholls
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    102λεπτά

Education of Little Tree, The

Περιγραφή : Little Tree is an 8-year-old Cherokee boy, who, during the time of the depression, loses his parents.
Πρωταγωνιστούν : Mika Boorem | James Cromwell
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    112λεπτά

Mumbo Jumbo, The

Περιγραφή : A cynical young American, Thomas Doubting, is given a magical amulet which takes him on a mysterious journey to the island of Sinmouth.
Πρωταγωνιστούν : amie Walters | Joss Ackland
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    82λεπτά

Franzeska

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Monica Bellucci | Masimo Ghini
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    93λεπτά

Remember Me

Περιγραφή : In the dysfunctional Italian middle-class family Ristuccia, the middle-aged executive Carlo has a stalled life without passion…
Πρωταγωνιστούν : Monica Bellucci | Laura Morante
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    125λεπτά

Boulet, Le

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Gerard Darmon | Djimon Hounsou
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    107λεπτά

My First Mister

Περιγραφή : A 17-year-old girl has a troubled relationship with a 49-year-old man.
Πρωταγωνιστούν : Albert Brooks | John Goodman
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    105λεπτά

Cinema Paradiso

Περιγραφή : A filmmaker recalls his childhood, when he fell in love with the movies at his village's theater and formed a deep friendship with the theater's projectionist.
Πρωταγωνιστούν : Marco Leonardi | Philippe Noiret
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    122λεπτά

Nowhere in Africa

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Merab Ninidze | Juliane Kohler
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    140λεπτά

Stepmom

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Julia Roberts | Susan Sarandon
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    124λεπτά

Les Ames Fortes

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Charles Berling | Laetitia Casta
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    120λεπτά

Her Majesty

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Ann Sheridan | Sally Andrews
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    101λεπτά

Love Thy Neighbor

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : John Enos | Roy Scheider
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

Gentleman's Game, A

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Dylan Baker | Mason Gamble
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    117λεπτά

Happy Hour

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : aroleen Feeney | Sandrine Holt
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    100λεπτά

Fabled

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Desmond Askew | Katheryn Winnick
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    84λεπτά

Lucky ones, The

Περιγραφή : The story revolves around three soldiers -- Colee, TK and Cheever -- who return from the Iraq War after.
Πρωταγωνιστούν : Tim Robbins | Rachel McAdams |
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    109λεπτά

Brideshead Revisited

Περιγραφή : Based on Evelyn Waugh's 1945 classic British novel, Brideshead Revisited is a poignant story of forbidden love and the loss of innocence set in England prior to the Second World War
Πρωταγωνιστούν : Matthew Goode | Hayley Atwell
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    133λεπτά

Tequila express

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Christopher Atkins | Anthony Azizi
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    90λεπτά

Lemon Tree

Περιγραφή : A drama based on the true story of a Palestinian widow who must defend her lemontree field when a new Israeli Defense Minister moves next to her and threatens to have her lemon grove torn down
Πρωταγωνιστούν : Hiam Abbass | Doron Tavory
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    109λεπτά

Sisterhood of the Traveling Pants 2, The

Περιγραφή : Carmen Lowell is working on the backstage of a play in Yale. When the lead actress and friend Julia
Πρωταγωνιστούν : Amber Tamblyn | Alexis Bledel
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    115λεπτά

Luna: Spirit of the whale

Περιγραφή : Mike Maquinna returns to his home town of Gold River on Vancouver Island to attend the funeral of his father.
Πρωταγωνιστούν : Augustin Legrand | Graham Greene
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    90λεπτά

Les Deux Mondes

Περιγραφή : A French tradesman travels in time and liberates an oppressed tribe in another world.
Πρωταγωνιστούν : Benoit Poelvoorde | Natacha Lindinger
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    99λεπτά

My Brother Is an Only Child

Περιγραφή : Two brothers come of age in a small Italian town in the '60s and '70s.
Πρωταγωνιστούν : Elio Germano | Riccardo Scamarcio
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    108λεπτά

Flash of genius

Περιγραφή : Robert Kearns takes on the Detroit automakers who he claims stole his idea for the intermittent windshield wiper.
Πρωταγωνιστούν : Greg Kinnear | Lauren Graham
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    115λεπτά

W.Bush

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : J. Grant Albrecht | Sayed Badreya
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    129λεπτά

Zone, The [Zona, La]

Περιγραφή : Residents of an enclosed neighborhood in the middle of Mexico DF are shocked by a violent crime, and for one resident in particular
Πρωταγωνιστούν : Daniel Gimenez Cacho | Maribel Verdu
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    97λεπτά

City of Ember

Περιγραφή : For generations, the people of the City of Ember have flourished in an amazing world of glittering lights. But Ember's once powerful generator is failing .
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2009
Διάρκεια :    95λεπτά

Cashback

Περιγραφή : After a painful breakup, Ben develops insomnia. To kill time, he starts working the late night shift at the local supermarket, where his artistic imagination runs wild.
Πρωταγωνιστούν : Sean Biggerstaff | Emilia Fox
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    98λεπτά

???? ??? ??????, ?

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : ????????? ???????? | ??????? ???????
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    98λεπτά

Magic Flute, The

Περιγραφή : The Queen of the Night offers his daughter Pamina to Tamino, but he has to bring her back from her father and priest Sarastro…
Πρωταγωνιστούν : Joseph Kaiser | Amy Carson
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    135λεπτά

he Stone Council

Περιγραφή : In France, the single translator Diane Siprien adopts an Asian baby named Liu-San in a foundation directed by Sybille Weber.
Πρωταγωνιστούν : Monica Bellucci | Catherine Deneuve
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    102λεπτά

When Nietzsche wept

Περιγραφή : Viennese doctor Josef Bruer meets with philosopher Friedrich Nietzsche to help him deal with his despair
Πρωταγωνιστούν : Armand Assante | Andreas Beckett
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    105λεπτά

Miller’s Crossing

Περιγραφή : Tom Regan, an advisor to a Prohibition-era crime boss, tries to keep the peace between warring mobs but gets caught in divided loyalties.
Πρωταγωνιστούν : Gabriel Byrne | Marcia Gay Harden
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    111λεπτά

Tulse Luper Suitcases Part 3: From Sark to Finish, The

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Roger Rees | Stephen Billington |
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    130λεπτά

Tulse Luper Suitcases Part 2: Vaux to the Sea, The

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : JJ Feild | Raymond J. Barry
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    120λεπτά

Tulse Luper Suitcases Part 1: The Moab Story, The

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : JJ Feild | Caroline Dhavernas
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    120λεπτά

Days of love

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Maya Buskila | Nir Levy
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    110λεπτά

El Cantante

Περιγραφή : The life story of Hector Lavoe who started the salsa movement in 1975 and brought it to the United States.
Πρωταγωνιστούν : Marc Anthony | Federico Castelluccio
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    116λεπτά

Air I Breathe, The

Περιγραφή : A drama based on an ancient Chinese proverb that breaks life down into four emotional cornerstones: happiness, pleasure, sorrow and love.
Πρωταγωνιστούν : Forest Whitaker | Brendan Fraser
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    97λεπτά

Eight Miles High!

Περιγραφή : Achim Bornhak's movie focuses on the restless life of Uschi Obermaier, the icon of the 1968 movement in Germany and groupie…
Πρωταγωνιστούν : Natalia Avelon | Matthias Schweighofer
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    114λεπτά

Resurrecting the champ

Περιγραφή : Up-and-coming sports reporter rescues a homeless man ("Champ") only to discover that he is, in fact, a boxing legend believed to have passed away.
Πρωταγωνιστούν : Samuel L. Jackson | Josh Hartnett
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    107λεπτά

Summer 04

Περιγραφή : At 40, Miriam radiates serene beauty and tranquility, a confidence and self-assurance as vast as the sea close to her summer home..
Πρωταγωνιστούν : Martina Gedeck | Robert Seeliger
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    97λεπτά

Three can play that game

Περιγραφή : Shante Smith is a relationship expert who uses her knowledge of the male psyche to help women get what they want.
Πρωταγωνιστούν : Vivica A. Fox | Jason Winston George
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    87λεπτά

Jane Austen Book Club, The

Περιγραφή : Six Californians start a club to discuss the works of Jane Austen, only to find their relationships -- both old and new -- begin to resemble 21st century versions of her novels.
Πρωταγωνιστούν : Maria Bello | Emily Blunt
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    101λεπτά

Love in the Time of Cholera

Περιγραφή : Florentino, rejected by the beautiful Fermina at a young age, devotes much of his adult life to carnal affairs as a desperate attempt to heal his broken heart.
Πρωταγωνιστούν : Benjamin Bratt | Javier Bardem
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    139λεπτά

In the Valley of Elah

Περιγραφή : A retired military investigator works with a police detective to uncover the truth behind his son's disappearance following his return from a tour of duty in Iraq.
Πρωταγωνιστούν : Tommy Lee Jones | Charlize Theron
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    114λεπτά

Mon Meilleur Ami

Περιγραφή : Catherine, refuses to believe that her business partner, the unlikeable Franηois, has a best friend, so she challenges him to set up an introduction.
Πρωταγωνιστούν : aniel Auteuil | Dany Boon
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    94λεπτά

Dedication

Περιγραφή : The romantic comedy follows a misogynistic children's book author who is forced to work closely with a female illustrator instead of his long-time collaborator and only friend.
Πρωταγωνιστούν : Mandy Moore | Billy Crudup
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    91λεπτά

Hallam Foe

Περιγραφή : Hallam's talent for spying on people reveals his darkest fears-and his most peculiar desires. Driven to expose the true cause of his mother's death, he instead finds himself searching the rooftops of the city for love.
Πρωταγωνιστούν : Jamie Bell | Sophia Myles
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    95λεπτά

Grace Is Gone

Περιγραφή : Upon hearing his wife was killed in the Iraq war, a father takes his two daughters on a road trip.
Πρωταγωνιστούν : John Cusack | Emily Churchill
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    85λεπτά

???? ?????

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : ??????? ????????????? | ???????? ??????????
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    105λεπτά

???????

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : ??????? ?????? | ??????? ?????????? |
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    97λεπτά

The Counterfeiters

Περιγραφή : The Counterfeiters is the true story of the largest counterfeiting operation in history, set up by the Nazis in 1936.
Πρωταγωνιστούν : Karl Markovics | August Diehl
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    98λεπτά

Selon Charlie

Περιγραφή : A few days pass in the lives of very different characters in a small town on the scenic Atlantic coast.
Πρωταγωνιστούν : Jean-Pierre Bacri | Vincent Lindon
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    111λεπτά

Blue smoke

Περιγραφή : Detective Reena Hale (Witt) is revisited by the stalker who traumatized her years ago by offing any man she fell in love with
Πρωταγωνιστούν : Alicia Witt | Scott Bakula
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    92λεπτά

Love sick

Περιγραφή : Love. It just happens. No rules. It may look sick, but it's deep and it hurts. For everyone, Alex and Kiki are just good friends
Πρωταγωνιστούν : Maria Popistasu | Ioana Barbu
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

Fireflies in the garden

Περιγραφή : The semi-autobiographical story centers on the complexities of love and commitment in a family torn apart when faced by an unexpected tragedy.
Πρωταγωνιστούν : Julia Roberts | Ryan Reynolds
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    120λεπτά

Manuale d'amore 2 (Capitoli successivi)

Περιγραφή : Four episodes. Nicola, paralyzed after a car crash, falls in love for his physiotherapist Lucia. Franco and Manuela..
Πρωταγωνιστούν : Carlo Verdone | Monica Bellucci
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    100λεπτά

Our Fathers

Περιγραφή : A dramatized account of the hidden sexual abuse and scandal that shook the foundation of the Catholic Church, and the characters, events, and policies that brought the abuse and scandal into existence.
Πρωταγωνιστούν : James Oliver | Will Lyman
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    124λεπτά

????????

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : ??????? ???????? | ??????? ?????????
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    99λεπτά

Gracie's Choice

Περιγραφή : A teenage girl tries to raise her three half-brothers and 1 half-sister on her own after their drug-addicted mother is sent to jail.
Πρωταγωνιστούν : David Gibson Mclean | Brian Akins
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    87λεπτά

Incredible Mrs Ritchie, The

Περιγραφή : A troubled teen is given the chance to redeem his criminal debt to society.
Πρωταγωνιστούν : Leslie Hope | Cameron Daddo
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

MTV's Wuthering Heights

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Adam Taylor Gordon | Katelin Petersen
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

Confessions Of A Sociopathic Social Climber

Περιγραφή : A 28-year-old ad sales exec stops at nothing to climb her way to the top of the San Francisco social ladder.
Πρωταγωνιστούν : Joseph Lawrence | Sonja Bennett
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    96λεπτά

Land of the Blind

Περιγραφή : A soldier recounts his relationship with a famous political prisoner attempting to overthrow their country's authoritarian government.
Πρωταγωνιστούν : Marc Warren | Harry Eden
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    98λεπτά

Neverwas

Περιγραφή : A well-educated psychiatrist leaves an academic career to work at an institution where his father,
Πρωταγωνιστούν : Alan Cumming | Brittany Murphy
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    98λεπτά

Women on the Verge of a Nervous Breakdown

Περιγραφή : A woman's lover leaves her, and she tries to contact him to find out why he's left. She confronts his wife and son.
Πρωταγωνιστούν : Chus Lampreave | Kiti Manver
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    86λεπτά

Dark Habits

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Carmen Maura | Marisa Paredes
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    109λεπτά

What Have I Done to Deserve This?

Περιγραφή : dysfunctional family in Madrid: Gloria is a cleaning lady, hooked on No-Doze, living in a crowded flat with Antonio..
Πρωταγωνιστούν : Juan Martinez | Chus Lampreave
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    101λεπτά

Law of Desire

Περιγραφή : A film makers sexual disorientation jepordizes his latest project.
Πρωταγωνιστούν : Antonio Banderas | Carmen Maura
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    98λεπτά

Tie Me Up! Tie Me Down!

Περιγραφή : Ricky is released from a mental hospital, and knows exactly what he wants to do. He hunts down Marina
Πρωταγωνιστούν : Antonio Banderas | Victoria Abril
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    111λεπτά

The Flower of My Secret

Περιγραφή : Leo Macias writes sentimental novels with great success but hidden under a pseudonym, Amanda Gris.
Πρωταγωνιστούν : Manuela Vargas | Joaquin Cortes
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    101λεπτά

Live Flesh

Περιγραφή : After leaving jail, Vνctor is still in love with Elena, but she's married to the former cop -now basketball player- who became paralysed by a shot from Vνctor's gun
Πρωταγωνιστούν : Alex Angulo | Pilar Bardem
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    103λεπτά

Conversations With Other Women

Περιγραφή : When a man and woman flirt with each other at a wedding reception, the sexual tension seems spontaneous. As they break from the party to a hotel room, the flirtation turns into a night filled with passion and remorse.
Πρωταγωνιστούν : Helena Bonham-Carter | Aaron Eckhart
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    82λεπτά

Drum

Περιγραφή : A hot-shot journalist is swept up in a movement to challenge Apartheid in 1950s South Africa.
Πρωταγωνιστούν : Gabriel Mann | Taye Diggs
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    97λεπτά

Secret Life of Words, The

Περιγραφή : A hearing impaired factory worker gives up her first holiday in years and instead travels out to an oil rig, where she cares for a man suffering from severe burns.
Πρωταγωνιστούν : Tim Robbins | Sarah Polley
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    110λεπτά

Yellow

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Bill Duke | Erika Michels Brown
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

Married Unmarried [

Περιγραφή : Obsession and doubt control four friends' relationship.
Πρωταγωνιστούν : Ben Daniels | Paolo Seganti
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    93λεπτά

Mothers and Daughters

Περιγραφή : Follows a day in the lives of three generations of women. Priscilla, her mother (Nana), and her daughter..
Πρωταγωνιστούν : Sally Kirkland | Sheri Hellard
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

A Few Days in September

Περιγραφή : September the 1st, 2001. Elliot, an American C.I.A. agent holding top secret information on the immediate future of the world..
Πρωταγωνιστούν : John Turturro | Juliette Binoche
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    112λεπτά

Slingshot

Περιγραφή : Two cunning and manipulative drifters venture into Farifield County, Connecticut looking to seduce wealthy and lonely housewives.
Πρωταγωνιστούν : Thora Birch | David Arquette
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    86λεπτά

World's Fastest Indian, The

Περιγραφή : The life story of New Zealander Burt Munro, who spent years building a 1920 Indian motorcycle -- a bike which helped him set the land-speed world record at Utah's Bonneville Salt Flats in 1967.
Πρωταγωνιστούν : Iain Rea | Anthony Hopkins
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    127λεπτά

Riding Alone for Thousands of Miles

Περιγραφή : A Japanese father travels to China's Yunnan province in the place of his ailing son to film a famous folk-opera star.
Πρωταγωνιστούν : Shinobu Terajima | Ken Takakura
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    104λεπτά

Saving Grace

Περιγραφή : A small-town English widow, facing financial troubles after her husband's suicide, turns to agriculture of an illegal kind.
Πρωταγωνιστούν : Jamie Foreman | Bill Bailey
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    91λεπτά

As It Is In Heaven

Περιγραφή : A successful international conductor suddenly interrups his career and returns alone to his childhood village in Norrland…
Πρωταγωνιστούν : Frida Hallgren | Michael Nyqvist
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    132λεπτά

Marie and Bruce

Περιγραφή : Based on a play by Wallace Shawn, the film is a dark but comical glimpse at one day in the breakdown of a marriage.
Πρωταγωνιστούν : Matthew Broderick | Julianne Moore
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

Dark Side of the Sun, The

Περιγραφή : Traveling in search of a cure for a rare skin disease, a man finds freedom and love along the way.
Πρωταγωνιστούν : Sonja Savic | Nikola Jovanovic
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    97λεπτά

Maison De Nina, La

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Sarah Adler | Agnes Jaoui
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    107λεπτά

Grownups [My Best Friend's Wife]

Περιγραφή : Two friends are about to learn that they are "Grownups."
Πρωταγωνιστούν : Daniel London | John Stamos
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    91λεπτά

Ma Vie En L'Air

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Marion Cotillard | Vincent Elbaz
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    101λεπτά

Love & Dance

Περιγραφή : Chen, a young kid, is battling a cultural conflict between his Russian born mother and Israeli father..
Πρωταγωνιστούν : Avi Kushnir | Jenya Dodina
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    93λεπτά

All The King's Men

Περιγραφή : Based on the Robert Penn Warren novel. The life of populist Southerner Willie Stark, a political creature loosely based on Governor Huey Long of Louisiana.
Πρωταγωνιστούν : Anthony Hopkins | Jude Law | Sean Penn
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    128λεπτά

Holy Lola

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Jean-Yves Roan | Severine Caneele
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    125λεπτά

Wind that Shakes the Barley, The

Περιγραφή : A sympathetic look at Republicans in early 20th century Ireland, and two brothers who are torn apart by anti-Brit rebellion
Πρωταγωνιστούν : Liam Cunningham | Padraic Delaney
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    127λεπτά

Days of 36

Περιγραφή : It is 1936 in Greece, shortly before the Metaxas' dictatorship. A former drug trafficker and police informer.
Πρωταγωνιστούν : | ?????? ???????? | ?????? ??????
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    105λεπτά

Feu Follet, Le

Περιγραφή : Alain Leroy is having a course of treatment in a private hospital because of his problem with alcohol..
Πρωταγωνιστούν : Lena Skerla | Maurice Ronet
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

Zazie dans le Metro

Περιγραφή : This merry farce depicts a satirical view of the French society: Twelve years old Zazie has to stay two days with her relatives in Paris..
Πρωταγωνιστούν : Philippe Noiret | Catherine Demongeot
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    86λεπτά

Illustration

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : ??????? ?????? | ???? ???????????
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    92λεπτά

Science of Sleep, The

Περιγραφή : A man entranced by his dreams and imagination is lovestruck with a French woman and feels he can show her his world.
Πρωταγωνιστούν : Charlotte Gainsbourg | Gael Garcia Bernal
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    105λεπτά

Trouble with Men and Women, The

Περιγραφή : Love is like an aspirin, it takes the pain away but the headache always comes back
Πρωταγωνιστούν : Joseph McFadden | Kate Ashfield
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    75λεπτά

Queen, The

Περιγραφή : After the death of Princess Diana, HM Queen Elizabeth II struggles with her reaction to a sequence of events nobody could have predicted.
Πρωταγωνιστούν : James Cromwell | Helen Mirren
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    97λεπτά

Shortbus

Περιγραφή : A group of New Yorkers get caught up in their romantic-sexual milieu converge at an underground salon infamous for its blend of art, music, politics, and carnality.
Πρωταγωνιστούν : Jay Brannan | Shanti Carson
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    101λεπτά

Volver

Περιγραφή : After her death, a mother returns to her home town in order to fix the situations she couldn't resolve during her life.
Πρωταγωνιστούν : Carmen Maura | Penelope Cruz
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    121λεπτά

Troubled Waters

Περιγραφή : Special Agent Jennifer Beck (Jennifer Beals) is a intrepid FBI agent who is assigned to solve the case of a multimillionaire couple missing daughter..
Πρωταγωνιστούν : Jennifer Beals | Olivia Ballantyne
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    95λεπτά

2:37

Περιγραφή : A contemporary, ensemble drama telling the complex tale of six high school students whose lives are..
Πρωταγωνιστούν : Sarah Hudson | Marni Spillane |
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    91λεπτά

Arrivederci Amore, Ciao

Περιγραφή : Giorgio Pellegrini, a former left-wing activist turned terrorist has fled to Central America and fought with a guerrilla movement..
Πρωταγωνιστούν : Alessio Boni | Michele Placido
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    108λεπτά

My Friend Flicka

Περιγραφή : Young Katy claims a wild horse as her own -- an effort to prove to her father that she is capable of one day taking over the family ranch.
Πρωταγωνιστούν : Tim McGraw | Maria Bello
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    91λεπτά

Paris Je T' Aime

Περιγραφή : Through the neighborhoods of Paris, love is veiled, revealed, imitated, sucked dry, reinvented and awakened.
Πρωταγωνιστούν : Emily Mortimer | Natalie Portman
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    120λεπτά

Fast Food Nation

Περιγραφή : An ensemble piece examining the health risks involved in the fast food industry and its environmental and social consequences as well.
Πρωταγωνιστούν : Avril Lavigne | Lou Taylor Pucci
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    116λεπτά

.45

Περιγραφή : A story of how obsession, addiction and abuse leads a young woman (Jovovich) to execute an elaborate plan of revenge.
Πρωταγωνιστούν : MacFadyen | Milla Jovovich
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    101λεπτά

Marie Antoinette

Περιγραφή : The retelling of France's iconic but ill-fated queen, Marie Antoinette. From her betrothal and marriage to Louis XVI at 15 to her reign as queen at 19 and to the end of her reign as queen and ultimately the fall of Versailles.
Πρωταγωνιστούν : Kirsten Dunst | Marianne Faithfull
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    123λεπτά

Day on Fire

Περιγραφή : The lives of a Palestinian journalist and a Jewish model become inextricably, and shockingly, intertwined after they meet by accident in New York.
Πρωταγωνιστούν : Richard Bright | Carmen Chaplin
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

Uranya

Περιγραφή : Summer 1969. Dictatorship. In a small country town, young Achileas breaks his leg by falling off the yard wall of the local cinema.
Πρωταγωνιστούν : ???? ??????????? | ??????? ????????
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    100λεπτά

Happy Here and Now

Περιγραφή : When an unhappy young woman disappears, her worried sister desperately searches the internet for a clue to her missing sibling's whereabouts.
Πρωταγωνιστούν : Karl Geary | Shalom Harlow
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

Some Body

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Stephanie Bennett | Jeramy Guillory
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

Dying in Athens

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : ????? ?????????? | ?????? ????????????
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    105λεπτά

Akeelah and the Bee

Περιγραφή : A young girl from South Los Angeles tries to make it to the National Spelling Bee.
Πρωταγωνιστούν : Keke Palmer | Laurence Fishburne
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    108λεπτά

American Beauty

Περιγραφή : Lester Burnham, a depressed suburban father in a mid-life crisis, decides to turn his hectic life around after developing an infatuation for his daughter's attractive friend.
Πρωταγωνιστούν : Kevin Spacey | Mena Suvari
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    122λεπτά

Colors

Περιγραφή : An experienced cop and his rookie partner patrol the streets of East Los Angeles while trying to keep the gang violence under control.
Πρωταγωνιστούν : Sean Penn | Robert Duvall
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    117λεπτά

Chromophobia

Περιγραφή : A bourgeois family slowly comes apart at the seams.
Πρωταγωνιστούν : Ben Chaplin | Penelope Cruz
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    136λεπτά

Blood on the Land

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Red Lanterns, The

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Teresa El Cuerpo De Cristo

Περιγραφή : A drama based on the life of Spain's feminist mystic Saint Teresa
Πρωταγωνιστούν : Paz Vega | Leonor Watling
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

Stella che non c'θ, La

Περιγραφή : Labourer Vincenzo travels from Italy to China in search of a machine with a deficiency that was produced in the now defunct establishment at which Vincenzo worked for years.
Πρωταγωνιστούν : Sergio Castellitto | Ling Tai
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    102λεπτά

A Life Less Ordinary

Περιγραφή : Ewan McGregor stars as a cleaning man in L.A. who takes his boss's daughter hostage after being fired and replaced by a robot.
Πρωταγωνιστούν : Ewan McGregor | Cameron Diaz
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    100λεπτά

Stomp The Yard

Περιγραφή : After the death of his brother, An expert street dancer goes to Georgia to attend Truth University..
Πρωταγωνιστούν : Columbus Short | Meagan Good
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    109λεπτά

Daisy

Περιγραφή : "Daisy" is a story about the inevitable showdown between a detective and a killer who fall in love with the same woman..
Πρωταγωνιστούν : Gianna Jun | Woo-Sung Jung
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    110λεπτά

Angel-A

Περιγραφή : A beautiful woman helps an inept scam artist get his game together.
Πρωταγωνιστούν : Venus Boone | Eric Balliet
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

Horse Whisperer, The

Περιγραφή : The mother of a severely traumatized daughter enlists the aid of a unique horse trainer to help the girl's equally injured horse.
Πρωταγωνιστούν : Scarlett Johansson | Sam Neill
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    170λεπτά

Reign Over Me

Περιγραφή : A man who lost his family in the September 11 attack on New York City runs into his old college roommate. Rekindling the friendship is the one thing that appears able to help the man recover from his grief.
Πρωταγωνιστούν : Adam Sandler | Don Cheadle
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    119λεπτά

Soul Kicking

Περιγραφή : Takis is trapped. Takis tries to escape. Takis wants money
Πρωταγωνιστούν : ??????? ?????? | ???????? ????????
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    111λεπτά

Moliere

Περιγραφή : In 1658, playwright/actor Moliθre, having been given a theater in the capital by the King, is back in..
Πρωταγωνιστούν : Romain Duris | Fabrice Luchini
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    120λεπτά

Alter Ego

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : ????? ?????? | ????? ??????
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    107λεπτά

Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus

Περιγραφή : Turning her back on her wealthy, established family, Diane Arbus falls in with Lionel Sweeney, an enigmatic mentor who introduces Arbus to the marginalized people who help her become one of the most revered photographers of the twentieth century.
Πρωταγωνιστούν : Robert Downey Jr. | Nicole Kidman
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    120λεπτά

Bye Bye Blackbird

Περιγραφή : A period drama set in the early years of the 20th century. Josef, a former construction worker who delighted in dancing on girders high above the city
Πρωταγωνιστούν : James Thierree | Derek Jacobi
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    99λεπτά

Freedom Writers

Περιγραφή : A young teacher inspires her class of at-risk students to learn tolerance, apply themselves, and pursue education beyond high school.
Πρωταγωνιστούν : Hilary Swank | Patrick Dempsey
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    123λεπτά

Home of the Brave

Περιγραφή : Three soldiers struggle to readjust to life at home after returning home from a lengthy tour in Iraq.
Πρωταγωνιστούν : Samuel L. Jackson | Jessica Biel
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    105λεπτά

Banquet, The

Περιγραφή : A loose adaptation of Hamlet, "The Night Banquet" is set in an empire in chaos. The Emperor, the Empress, the Crown Prince, the Minister and the General all have their own enemies they would like to finish off at a night banquet
Πρωταγωνιστούν : Ziyi Zhang | Daniel Wu
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    131λεπτά

Namesake, The

Περιγραφή : American-born Gogol, the son of Indian immigrants, wants to fit in among his fellow New Yorkers, despite his family's unwillingness to let go of their traditional ways.
Πρωταγωνιστούν : Irfan Khan | Kal Penn
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    120λεπτά

??????????

Περιγραφή : ? ?????? ????? ??????????? ??? ?? ?????? ??????? ??? ??????? ?? ?? ????? ????? ??????????? ???? ??? ????????? ??? ??? «??????????». ?????????? ?? ???????? ????, ???? ?? ???????? ??? ???????, ???? ??? ????? ?? ??????? ??? ?? ???? ??? ???????.
Πρωταγωνιστούν : ??????? ????????????? | ??????? ?????????
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    81λεπτά

Winged creatures

Περιγραφή : A group of strangers form a unique relationship with each other after surviving a random shooting at a Los Angeles diner.
Πρωταγωνιστούν : Kate Beckinsale | Dakota Fanning
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    92λεπτά

Expired

Περιγραφή : A turbulent and intriguing love story between a meter maid and a parking officer in the city of Los Angeles
Πρωταγωνιστούν : Samantha Morton | Jason Patric
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    103λεπτά

Other end of the line, The

Περιγραφή : An employee at an Indian call-center travels to San Francisco to be with a guy she falls for over the phone
Πρωταγωνιστούν : Jesse Metcalfe | Shriya
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    106λεπτά

Camille

Περιγραφή : A twisted honeymoon adventure about a young couple on their way to Niagara Falls.
Πρωταγωνιστούν : Sienna Miller | James Franco
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

Night of the Sunflowers, The

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Mariano Alameda | Celso Bugallo
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    123λεπτά

For the love of a dog

Περιγραφή : When the family dog gets sick, the kids and their friends rally to earn the money to pay for the veterinarian.
Πρωταγωνιστούν : Sherman Hemsley | Rhonda Leigh
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

Iowa

Περιγραφή : cautionary tale of love, crime, fantasy and addiction that follows two young Iowan lovers who decide to go into the "batch" business - cooking their own methamphetamine - only to watch it burn a searing hole in their lives.
Πρωταγωνιστούν : Matt Farnsworth | Diane Foster
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    117λεπτά

Great Alibi, The

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Miou-Miou | Lambert Wilson
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    93λεπτά

Walker Payne

Περιγραφή : A period drama where a small-town father (Patric) is forced to make difficult, heartbreaking decisions in order to save his two daughters.
Πρωταγωνιστούν : Jason Patric | Sam Shepard
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    117λεπτά

Short, Sharp, Shock

Περιγραφή : Three friends get caught in a life of major crime.
Πρωταγωνιστούν : Mehmet Kurtulus | Aleksandar Jovanovic
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    100λεπτά

nnemi intime, L'

Περιγραφή : A drama following a French platoon during Algeria's war of independence.
Πρωταγωνιστούν : Benoit Magimel | Albert Dupontel
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    108λεπτά

Poet, The

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Jonathan Scarfe | Nina Dobrev
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    91λεπτά

Mister Lonely

Περιγραφή : In Paris, a young American who works as a Michael Jackson lookalike meets Marilyn Monroe, who invites him to her commune in Scotland, where she lives with Charlie Chaplin and her daughter, Shirley Temple.
Πρωταγωνιστούν : Diego Luna | Samantha Morton
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    112λεπτά

Malos habitos

Περιγραφή : Intertwining stories of abuse, adultery, and anorexia center around a family and with obsessed mother living in Mexico City.
Πρωταγωνιστούν : Ximena Ayala | Elena de Haro
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    95λεπτά

Hunger

Περιγραφή : The last six weeks of the life of the Irish republican hunger striker Bobby Sands.
Πρωταγωνιστούν : Helena Bereen | Nadia Cameron-Blakey
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

Padre Nuestro

Περιγραφή : A Mexican boy smuggles himself to Brooklyn to meet his long-lost father - only to have his identity stolen upon arrival by an impostor who seeks to steal the fathers' fortune.
Πρωταγωνιστούν : Jesus Ochoa | Armando Hernandez
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    110λεπτά

A Man's Job

Περιγραφή : Juha is 38 years old and has three small children and a depressed wife. He sees himself as strong and believes a man should provide for his family. But one day Juha is fired from his job. Ashamed, he weaves a web of lies to hide the fact from his family.
Πρωταγωνιστούν : Tommi Korpela | Maria Heiskanen
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    95λεπτά

London to Brighton

Περιγραφή : It's 3:07am and two girls burst into a run down London toilet. Joanne is crying her eyes out and her clothing is ripped.
Πρωταγωνιστούν : Lorraine Stanley | Johnny Harris
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    85λεπτά

Art of Negative Thinking, The

Περιγραφή : The local disability support group visits an involuntary member, not realizing that it will bring them to a critical mass.
Πρωταγωνιστούν : Fridtjov Saheim | Kjersti Holmen
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    97λεπτά

Clef, La

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Guillaume Canet | Marie Gillain
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    115λεπτά

In Love We Trust

Περιγραφή : A divorced couple learns that the way to possibly save daughter, who is suffering from blood cancer, is to have another child. Problem is: They're both already remarried.
Πρωταγωνιστούν : Taisheng Chen | Yu Nan | Yuan Tian
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    115λεπτά

Cheap Smokes

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : ????? ???????????? | ???? ????? ???????????????
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    87λεπτά

In Search of a Midnight Kiss

Περιγραφή : Broke and alone on New Year's Eve, Wilson (Scoot McNairy) just wants to spend the rest of a very bad year in bed. But, when his best friend convinces him to post a personal ad,
Πρωταγωνιστούν : Scoot McNairy | Sara Simmonds
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

Nights in Rodanthe

Περιγραφή : A doctor who is traveling to see his estranged son sparks with an unhappily married woman at a North Carolina inn.
Πρωταγωνιστούν : Diane Lane | Richard Gere
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    97λεπτά

Vicky Cristina Barcelona

Περιγραφή : Two girlfriends on a summer holiday in Spain become enamored with the same painter, unaware that his ex-wife, with whom he has a tempestuous relationship, is about to re-enter the picture.
Πρωταγωνιστούν : Javier Bardem | Patricia Clarkson
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

Magic

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Marie Gillain | Cali | Holly O'Brien
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

Duchess, The

Περιγραφή : A chronicle of the life of 18th century aristocrat Georgiana, Duchess of Devonshire, who was reviled for her extravagant political and personal life.
Πρωταγωνιστούν : Keira Knightley | Ralph Fiennes
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    110λεπτά

Boy in the Striped Pyjamas, The

Περιγραφή : Set during World War II, a story seen through the innocent eyes of Bruno, the eight-year-old son of the commandant at a concentration camp,
Πρωταγωνιστούν : Asa Butterfield | Zac Mattoon O'Brien
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    90λεπτά

Shadows

Περιγραφή : The son of a reputable physician struggles to live up to other people's expectations of him.
Πρωταγωνιστούν : Sabina Ajrula | Filareta Atanasova
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    120λεπτά

Seven pounds

Περιγραφή : n IRS agent with a fateful secret embarks on an extraordinary journey of redemption by forever changing the lives of seven strangers.
Πρωταγωνιστούν : Will Smith | Rosario Dawson
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    118λεπτά

Nick & Norah's infinite playlist

Περιγραφή : High school student Nick O'Leary, member of the Queercore band The Jerk Offs, meets college-bound Norah Silverberg and she asks him to be her boyfriend for five minutes.
Πρωταγωνιστούν : Michael Cera | Kat Dennings
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    86λεπτά

Fireproof

Περιγραφή : In an attempt to save his marriage, A firefighter uses a 40-day experiment known as "The Love Dare".
Πρωταγωνιστούν : Kirk Cameron | Erin Bethea | Ken Bevel
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    113λεπτά

Boy A

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Andrew Garfield | Alfie Owen
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    100λεπτά

Reader, The

Περιγραφή : Post-WWII Germany: Nearly a decade after his affair with an older woman came to a mysterious end, law student Michael Berg re-encounters his former lover as she defends herself in a war-crime trial.
Πρωταγωνιστούν : Kate Winslet | Ralph Fiennes
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    123λεπτά

HALF MOON (Niwemang)

Περιγραφή : Mamo, an old and legendary Kurdish musician living in Iran, plans to give one final concert in Iraqi Kurdistan.
Πρωταγωνιστούν : ?????? ????????, ????-?????? ????????,
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    107λεπτά

ONE STEP BEHIND

Περιγραφή : Josh, a struggling writer looking for inspiration in the streets of Manhattan gets lost between reality and fiction.
Πρωταγωνιστούν : ???? ?????????, ???? ???????????
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    100λεπτά

Fugitive pieces

Περιγραφή : A child escapes from Poland during World War II and first heads to Greece before coming of age in Canada.
Πρωταγωνιστούν : Stephen Dillane | Rade Serbedzija
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    102λεπτά

Love n' dancing

Περιγραφή : 2002: Jake Mitchell is the defending World West Coast Swing Champion. He's got everything going for him:
Πρωταγωνιστούν : Amy Smart | Tom Malloy |
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    92λεπτά

Not easily broken

Περιγραφή : A car accident and shifting affections test the bond between a married couple.
Πρωταγωνιστούν : Morris Chestnut | Taraji P. Henson
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    95λεπτά

Marley & me

Περιγραφή : A family learns important life lessons from their adorable, but naughty and neurotic dog.
Πρωταγωνιστούν : Owen Wilson | Jennifer Aniston |
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Milk

Περιγραφή : The story of Harvey Milk, and his struggles as an American gay activist who fought for gay rights and became California's first openly gay elected official.
Πρωταγωνιστούν : Sean Penn | Emile Hirsch
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Wrestler, The

Περιγραφή : A faded professional wrestler must retire, but finds his quest for a new life outside the ring a dispiriting struggle
Πρωταγωνιστούν : Mickey Rourke | Marisa Tomei
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Frost/Nixon

Περιγραφή : A dramatic retelling of the post-Watergate television interviews between British talk-show host David Frost and former president Richard Nixon.
Πρωταγωνιστούν : Frank Langella | Michael Sheen
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Edge of love, The

Περιγραφή : Two feisty, free-spirited women are connected by the brilliant, charismatic poet who loves them both.
Πρωταγωνιστούν : Keira Knightley | Sienna Miller
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Hes just not that into you

Περιγραφή : The Baltimore-set movie of interconnecting story arcs deals with the challenges of reading or misreading human behavior.
Πρωταγωνιστούν : Jennifer Aniston | Jennifer Connelly
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Gran Torino

Περιγραφή : Disgruntled Korean War vet Walt Kowalski sets out to reform his neighbor, a young Hmong teenager, who tried to steal Kowalski's prized possession: his 1972 Gran Torino.
Πρωταγωνιστούν : Clint Eastwood | Christopher Carley
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Guz Sancisi [Pains of autumn]

Περιγραφή : "When a nationalistic wealthy landowner's idealist son falls for a non-muslim prostitute, he finds himself in a conflict between his feelings and politics under the shadow of the " Events of September 6th-7th in 1955.
Πρωταγωνιστούν : Murat Yildirim | Okan Yalabik | Beren Saat
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Bernard and Doris

Περιγραφή : The story of the twilight years of tobacco billionairness Doris Duke and her relationship with her gay butler, to whom she left her entire fortune.
Πρωταγωνιστούν : Susan Sarandon | Ralph Fiennes
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Synecdoche, New York

Περιγραφή : A theater director struggles with his work, and the women in his life, as he attempts to create a life-size replica of New York inside a warehouse as part of his new play.
Πρωταγωνιστούν : Philip Seymour Hoffman | Catherine Keener
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Middle of nowhere

Περιγραφή : An irresponsible mother blows her eldest daughter's college fund on her youngest daughter's modeling campaign.
Πρωταγωνιστούν : Susan Sarandon | Anton Yelchin | Eva Amurri
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Issiz Adam [Alone]

Περιγραφή : Tells about those people whose lives have been isolated by modern lifestyles; It is also Foods, mothers, old songs and love that this movie is consists of.
Πρωταγωνιστούν : Melis Birkan | Cemal Hunal
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Un Conte de Noel [A Christmas tale]

Περιγραφή : The Vuillard's shared history of physical and mental illness, estrangement, self harm, and loss doesn't lead itself to the idea of a cheerful holiday season.
Πρωταγωνιστούν : Catherine Deneuve | Jean-Paul Roussillon
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Spinning into butter

Περιγραφή : A hate crime on the campus of a New England college puts the school's dean (Parker) in a position where she has to examine her own feelings about race and prejudice, while maintaining her administration's politically correct policies.
Πρωταγωνιστούν : Sarah Jessica Parker | Miranda Richardson
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Elegy

Περιγραφή : Cultural critic David Kepesh finds his life -- which he indicates is a state of "emancipated manhood" -- thrown into tragic disarray by Consuela Castillo, a well-mannered student who awakens a sense of sexual possessiveness in her teacher.
Πρωταγωνιστούν : Patricia Clarkson | Penelope Cruz
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Jolene

Περιγραφή : A teenage orphan spends ten years traveling cross-country experiencing life, love and heartbreak. Based on E.L. Doctorow's story, "Jolene: A Life."
Πρωταγωνιστούν : Jessica Chastain | Dermot Mulroney
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Seraphine

Περιγραφή : Based on the life of French painter Sιraphine de Senlis.
Πρωταγωνιστούν : Yolande Moreau | Ulrich Tukur
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Caos Calmo [Quiet Chaos]

Περιγραφή : A look at the strange bereavement behavior of an Italian executive. Based on a novel by Sandro Veronesi.
Πρωταγωνιστούν : Nanni Moretti | Valeria Golino
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Faith like potatoes

Περιγραφή : Frank Rautenbach leads a strong cast as Angus Buchan, a Zambian farmer of Scottish heritage, who leaves…
Πρωταγωνιστούν : Frank Rautenbach | Jeanne Neilson
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Great Buck Howard, The

Περιγραφή : A young man, much to the chagrin of his father, becomes the new assistant to an illusionist in decline.
Πρωταγωνιστούν : John Malkovich | Colin Hanks | Emily Blunt
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Hannah Montana: The movie

Περιγραφή : As Hannah Montana's popularity begins to take over her life, Miley Stewart, on the urging from her father takes a trip to her hometown of Crowley Corners, Tennessee to get some perspective on what matters in life the most.
Πρωταγωνιστούν : Miley Cyrus | Billy Ray Cyrus
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Management

Περιγραφή : A traveling art saleswoman tries to shake off a flaky motel manager who falls for her and won't leave her alone.
Πρωταγωνιστούν : Jennifer Aniston | Steve Zahn
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Easy virtue

Περιγραφή : A young Englishman marries a glamorous American. When he brings her home to meet the parents, she arrives like a blast from the future - blowing their entrenched British stuffiness out the window.
Πρωταγωνιστούν : Jessica Biel | Ben Barnes
Έτος Παραγωγής :    
Διάρκεια :    λεπτά

Goodbye Bafana

Περιγραφή : The true story of James Gregory, the white prison guard whose life is profoundly altered when he meets the prisoner Nelson Mandela, whom he ends up guarding for more than twenty years.
Πρωταγωνιστούν : : Dennis Haysbert, Diane Kruger, Joseph Fiennes
Έτος Παραγωγής :    2007
Διάρκεια :    117λεπτά

Walkout

Περιγραφή : Oscar-nominated actor Edward James Olmos (BATTLESTAR GALACTICA) directs this true story of a student protest in East Los Angeles in 1968. Led by Paula Crisostomo (Alexa Vega), a number of Chicano students walk out of their high school
Πρωταγωνιστούν : Alexa Vega,Michael Peρa,Yancey Arias
Έτος Παραγωγής :    2007
Διάρκεια :    110λεπτά

The Vagina Monologues

Περιγραφή : A great play with a great purpose
Πρωταγωνιστούν : Steven C. Lawrence,Cathy Richardson
Έτος Παραγωγής :    2007
Διάρκεια :    76λεπτά

Breaking & Entering

Περιγραφή : Will is a partner in a thriving landscape architecture firm which he runs with his friend, Sandy. Professionally, things could not be better but Will spends less and less time at home
Πρωταγωνιστούν : Jude Law, Vera Farmiga, Juliette Binoche,
Έτος Παραγωγής :    2007
Διάρκεια :    114λεπτά

11:14

Περιγραφή : The events leading up to an 11:14 PM car crash, from five very different perspectives.
Πρωταγωνιστούν : Henry ThomasBlake Heron
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    90λεπτά

2046

Περιγραφή : He was a writer. He thought he wrote about the future but it really was the past. In his novel, a mysterious train left for 2046 every once in a while...
Πρωταγωνιστούν : Tony Leung Chiu Wai,Li Gong
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    123λεπτά

10,5

Περιγραφή : An earthquake reaching a 10.5 magnitude on the Richter scale, strikes the west coast of the U.S. and Canada. A large portion of land falls into the ocean, and the situation is worsened by aftershocks and tsunami.
Πρωταγωνιστούν : Kim Delaney,Fred Ward
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    172λεπτά

Moment After, The

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    1999
Διάρκεια :    85λεπτά

15th August

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    101λεπτά

Two Days

Περιγραφή : Paul Miller, a self-described "failed actor," sets out for his final act and his ultimate role: the
Πρωταγωνιστούν : Paul Rudd,Donal Logue
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    84λεπτά

21 Grams

Περιγραφή : A freak accident brings together a critically ill mathematician (Penn), a grieving mother (Watts) and a born-again ex-con (Del Toro).
Πρωταγωνιστούν : Sean Penn,Naomi Watts,Danny Huston
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    121λεπτά

28 Days

Περιγραφή : A big-city newspaper columnist is forced to enter a drug and alcohol rehab center after stealing a limousine and crashing it into a house
Πρωταγωνιστούν : Sandra Bullock,Viggo Mortensen
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    100λεπτά

5?2 (Cinq Fois Deux)

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    87λεπτά

8 Mile

Περιγραφή : A young rapper (Eminem) in Detroit struggles with his anger and social status through music
Πρωταγωνιστούν : Eminem,Kim Basinger
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    106λεπτά

Big Fish

Περιγραφή : A story about a son trying to learn more about his dying father by reliving stories and myths his father told him about himself
Πρωταγωνιστούν : Ewan McGregor,Albert Finney
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    120λεπτά

Dear Wendy

Περιγραφή : A young boy in a nameless, timeless American town establishes a gang of youthful misfits united in their love of guns and their code of honor.
Πρωταγωνιστούν : Jamie Bell,Bill Pullman
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    98λεπτά

Tap

Περιγραφή : Just released from prison, Max Washington must decide which of his previous professions to return to burglar or tap dancer.
Πρωταγωνιστούν : Gregory Hines,Sammy Davis Jr.
Έτος Παραγωγής :    1989
Διάρκεια :    107λεπτά

Dear Frankie

Περιγραφή : After having responded to her son's numerous letters in the guise of his father, a woman hires a stranger to pose as his dad when meeting him.
Πρωταγωνιστούν : Emily Mortimer,Jack McElhone
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    101λεπτά

Apo tin akri tis polis

Περιγραφή : The "Edge of the City" means Menidi, a poor suburb on the edge of pulsating Athens (the city). Menidi harbours many Cosssack Greeks...
Πρωταγωνιστούν : Simela Chartomatsidi,Emilios Chilakis
Έτος Παραγωγής :    1998
Διάρκεια :    89λεπτά

Ike: Countdown to D-Day (TV)

Περιγραφή : IKE: COUNTDOWN TO D-DAY depicts the tense 90 days leading up to the D-Day invasion and how Dwight Eisenhower, against all odds, brilliantly orchestrated the most important military maneuver in modern history.
Πρωταγωνιστούν : Tom Selleck,James Remar
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    85λεπτά

84 Charing Cross Road

Περιγραφή : True story of a transatlantic business correspondence about used books that developed into a close friendship.
Πρωταγωνιστούν : Anne Bancroft,Anthony Hopkins
Έτος Παραγωγής :    1986
Διάρκεια :    95λεπτά

Another 9 1/2 Weeks

Περιγραφή : John flies over to Paris to find out his girlfriend Elizabeth. He finds a mysterious fashion designer named Lea and her assistant Claire…
Πρωταγωνιστούν : Mickey Rourke,Agathe de La Fontaine
Έτος Παραγωγής :    1997
Διάρκεια :    105λεπτά

Nueve Reinas

Περιγραφή : Two con artists try to swindle a stamp collector by selling him a sheet of counterfeit rare stamps (the "nine queens").
Πρωταγωνιστούν : Gastσn Pauls,Ricardo Darνn
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    109λεπτά

9 Songs

Περιγραφή : n London, England, love blooms between an American college student, named Lisa, and a British glaciologist, named Matt, where over the next few months in between attending rock concerts, the two lovers have intense sexual encounters.
Πρωταγωνιστούν : Kieran O'Brien,Margo Stilley
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    67λεπτά

Against The Ropes

Περιγραφή : A fictional story inspired by North America's most famous female boxing promoter, Jackie Kallen. Her struggle to survive and succeed in a male dominated sport.
Πρωταγωνιστούν : Meg Ryan,Omar Epps
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    107λεπτά

Angel Eyes

Περιγραφή : A mysterious man claims to be the guardian angel of a female police officer.
Πρωταγωνιστούν : Jennifer Lopez,James Caviezel
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    98λεπτά

Animal Factory

Περιγραφή : A young man goes to prison and a tough, older convict takes him under his wing as a mentor.
Πρωταγωνιστούν : Willem Dafoe,Edward Furlong
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    90λεπτά

Ash Wednesday

Περιγραφή : Ash Wednesday is set in the Manhattan of the early 1980's and is about a pair of Irish-American brothers (Burns and Wood) who become embroiled in a conflict with the Irish
Πρωταγωνιστούν : Brian Burns,Vincent Rubino
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    94λεπτά

Aviator, The

Περιγραφή : A biopic depicting the early years of legendary director and aviator Howard Hughes' career, from the late 1920s to the mid-1940s
Πρωταγωνιστούν : Leonardo DiCaprio,Cate Blanchett
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    163λεπτά

Backbeat

Περιγραφή : A dramatization of the Hamburg, Germany phase of the Beatles' early history.
Πρωταγωνιστούν : Marcelle Duprey,Stephen Dorff
Έτος Παραγωγής :    1994
Διάρκεια :    97λεπτά

Boys Don?t Cry

Περιγραφή : The story of the life of Brandon Teena, a transgendered teen who preferred life in a male identity until it was discovered he was born biologically female.
Πρωταγωνιστούν : Hilary Swank,Chloλ Sevigny
Έτος Παραγωγής :    1999
Διάρκεια :    114λεπτά

Candy

Περιγραφή : A poet (Ledger) falls in love with an art student (Cornish) who gravitates to his bohemian lifestyle --
Πρωταγωνιστούν : Abbie Cornish,Heath Ledger
Έτος Παραγωγής :    2006
Διάρκεια :    104λεπτά

Cinderella Man

Περιγραφή : The story of James Braddock, a supposedly washed up boxer who came back to become a champion and an inspiration in the 1930s
Πρωταγωνιστούν : Russell Crowe, Renιe Zellweger
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    139λεπτά

Full Frontal

Περιγραφή : A day in the life of a group of men and women in Hollywood, in the hours leading up to a friend's birthday party.
Πρωταγωνιστούν : David Duchovny,Nicky Katt
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    97λεπτά

East of Eden

Περιγραφή : In the Salinas Valley, in and around World War I, Cal Trask feels he must compete against overwhelming...
Πρωταγωνιστούν : Julie Harris,James Dean
Έτος Παραγωγής :    1955
Διάρκεια :    113λεπτά

Veronica Guerin

Περιγραφή : An Irish journalist is assassinated by drug dealers she wrote about in a series of stories.
Πρωταγωνιστούν : Cate Blanchett,Gerard McSorley
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    94λεπτά

Cop Land

Περιγραφή : Policemen have always been the idols of Freddy Heflin. Due to being slightly deaf, Heflin could never...
Πρωταγωνιστούν : Sylvester Stallone,Harvey Keitel
Έτος Παραγωγής :    1997
Διάρκεια :    100λεπτά

Crash

Περιγραφή : Several stories interweave during two days in Los Angeles involving a collection of inter-related characters...
Πρωταγωνιστούν : Karina Arroyave,Dato Bakhtadze,Sandra Bullock
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    108λεπτά

Cronicas

Περιγραφή : A suspense thriller about a reporter from Miami who travels to Ecuador in pursuit of a serial killer known as the "Monster of Babahoyo."
Πρωταγωνιστούν : Damiαn Alcαzar,Walter Layana
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    94λεπτά

Delivery

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    96λεπτά

Dogville

Περιγραφή : A woman on the run from the mob is reluctantly accepted in a small Colorado town. In exchange, she agrees to work for them. As a search visits town, she finds out that their support has a price. Yet her dangerous secret is never far away...
Πρωταγωνιστούν : Nicole Kidman,Harriet Andersson
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    82λεπτά

Drumline

Περιγραφή : A band director recruits a Harlem street drummer to play at a Southern university.
Πρωταγωνιστούν : Nick Cannon,Zoe Saldana
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    111λεπτά

Football Factory, The

Περιγραφή : The Football Factory is more than just a study of the English obsession with football violence, its about men looking for armies to join...
Πρωταγωνιστούν : Danny Dyer,Frank Harper
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    88λεπτά

G

Περιγραφή : "G" is a Gatsbyesque love story set against Hip-Hop's invasion of the Hamptons.
Πρωταγωνιστούν : Richard T. Jones,Blair Underwood
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    94λεπτά

Gabrielle

Περιγραφή : The marriage between Gabrielle (Huppert) and Jean (Greggory) begins to fray after the discovery of a letter that belongs to Gabrielle.
Πρωταγωνιστούν : Isabelle Huppert,Pascal Greggory
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    88λεπτά

Garden State

Περιγραφή : A quietly troubled young man returns home for his mother's funeral after being estranged from his family for a decade.
Πρωταγωνιστούν : Zach Braff,Kenneth Graymez
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    98λεπτά

Good Woman, A

Περιγραφή : While retaining her secret identity, the illustrious Mrs. Erlynne (Hunt) saves Lady Windemere (Johansson) from making a grand social faux-pas with the scoundrelly Lord Darlington (Moore).
Πρωταγωνιστούν : Helen Hunt,Scarlett Johansson
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    88λεπτά

Grand Canyon

Περιγραφή : Grand Canyon revolved around six residents from different backgrounds whose lives intertwine in modern-day Los Angeles...
Πρωταγωνιστούν : Danny Glover,Kevin Kline,Steve Martin
Έτος Παραγωγής :    1991
Διάρκεια :    129λεπτά

Half Light

Περιγραφή : Rachel Carlson, a successful novelist moves to a small Scottish village to move on with her life after the death of her son. Strange things start to happen when she is haunted by ghosts and real life terror.
Πρωταγωνιστούν : Demi Moore,Henry Ian Cusick
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    106λεπτά

Hardcore

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    96λεπτά

Honey

Περιγραφή : Honey (Alba) is a sexy, tough music video choreographer who shakes up her life after her mentor gives her an ultimatum: sleep with him or be blacklisted within their industry.
Πρωταγωνιστούν : Jessica Alba,Lil' Romeo
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    90λεπτά

Hotel Rwanda

Περιγραφή : Don Cheadle stars in the true-life story of Paul Rusesabagina, a hotel manager who housed over a thousand Tutsis refugees during their struggle against the Hutu militia in Rwanda
Πρωταγωνιστούν : Xolani Mali,Don Cheadle
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    110λεπτά

I Am David

Περιγραφή : I Am David is adapted from Anne Holm's internationally acclaimed novel North to Freedom. It is the story of a 12-year-old boy...
Πρωταγωνιστούν : Ben Tibber,James Caviezel
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    90λεπτά

In America

Περιγραφή : An Irish immigrant family adjusts to life in the United States.
Πρωταγωνιστούν : Paddy Considine,Samantha Morton
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    101λεπτά

InterMission

Περιγραφή : A variety of losers in Dublin have harrowingly farcical intersecting stories of love, greed and violence.
Πρωταγωνιστούν : Colin Farrell,Kerry Condon
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    103λεπτά

It?s all Gone Pete Tong

Περιγραφή : Its All Gone Pete Tong is a comedy following the tragic life of legendary Frankie Wilde. The story takes...
Πρωταγωνιστούν : Paul Kaye,Beatriz Batarda
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    89λεπτά

John Q.

Περιγραφή : A down-on-his luck father, whose insurance won't cover his son's heart transplant, takes the hospital's emergency room hostage until the doctors agree to perform the operation.
Πρωταγωνιστούν : Gabriela Oltean,Denzel Washington
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    111λεπτά

Keane

Περιγραφή : A man in his early 30s (keane) struggles with the supposed loss of his daughter from port authority bus terminal in new york...
Πρωταγωνιστούν : Damian Lewis,Abigail Breslin
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    90λεπτά

King, The

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    99λεπτά

Kingdom Come

Περιγραφή : A group of old family members bands together when a despicable family member thankfully expires
Πρωταγωνιστούν : LL Cool J,Jada Pinkett Smith
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    λεπτά

Kinsey

Περιγραφή : A look at the life of Alfred Kinsey (Neeson), a pioneer in the area of human sexuality research, whose 1948 publication "Sexual Behavior in the Human Male" was one of the first recorded works that saw science address sexual behavior.
Πρωταγωνιστούν : Liam Neeson,Laura Linney
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    114λεπτά

La Bamba

Περιγραφή : Biographical story of the rise from nowhere of singer Ritchie Valens whose life was cut short by a plane crash.
Πρωταγωνιστούν : Lou Diamond Phillips,Esai Morales
Έτος Παραγωγής :    1987
Διάρκεια :    104λεπτά

Lazarus Child, The

Περιγραφή : A road accident leaves seven-year-old Frankie Heywood gravely injured and deeply comatose, when she is hit by a bus...
Πρωταγωνιστούν : Andy Garcia,Frances O'Connor
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    93λεπτά

Lemming

Περιγραφή : After the death of his boss's wife, a young engineer faces the sudden psychological metamorphosis of his own wife, seemingly possessed by the soul of the deceased...
Πρωταγωνιστούν : Laurent Lucas,Charlotte Gainsbourg
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    125λεπτά

Madonna: Innocence Lost (TV

Περιγραφή : The early years of the entertainer's career are chronicled.
Πρωταγωνιστούν : Terumi Matthews,Wendie Malick
Έτος Παραγωγής :    1994
Διάρκεια :    87λεπτά

Malena

Περιγραφή : A woman provokes sensual awakenings in a group of adolescent boys.
Πρωταγωνιστούν : Monica Bellucci,Giuseppe Sulfaro
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    88λεπτά

Manderlay

Περιγραφή : A story of slavery, set in the 1930s American South.
Πρωταγωνιστούν : Bryce Dallas Howard,Isaach De Bankolι
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    133λεπτά

Match Point

Περιγραφή : At a turning point in his life, a former tennis pro falls for a femme-fatal type who happens to be dating his friend and soon-to-be brother-in-law.
Πρωταγωνιστούν : Jonathan Rhys Meyers,Alexander Armstrong
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    119λεπτά

Mediterraneo

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    1991
Διάρκεια :    87λεπτά

Melissa P.

Περιγραφή : An adolescent girl, living with her mother and her grandmother, will have her first sexual experiences in a heavy and excessive way
Πρωταγωνιστούν : Carlo Antonelli,Maria Teresa Bagardo
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    93λεπτά

Million Dollar Baby

Περιγραφή : Beyond his silence, there is a past. Beyond her dreams, there is a feeling. Beyond hope, there is a memory. Beyond their journey, there is a love.
Πρωταγωνιστούν : Clint Eastwood,Hilary Swank
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    131λεπτά

Million Dollar Hotel, The

Περιγραφή : Tragi-comic, romantic whodunnit set in a run down hotel which plays host to mentally ill people too poor to afford medical insurance.
Πρωταγωνιστούν : Jeremy Davies,Milla Jovovich,Mel Gibson
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    115λεπτά

Monster

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    104λεπτά

Niceland

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    85λεπτά

Noel

Περιγραφή : Five New Yorkers come together on Christmas Eve, seeking a miracle.
Πρωταγωνιστούν : Susan Sarandon,Paul Walker,Penιlope Cruz
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    93λεπτά

Palindromes

Περιγραφή : Aviva is thirteen, awkward and sensitive. Her mother Joyce is warm and loving, as is her father, Steve, a regular guy who does have a fierce temper from time to time. The film revolves around her family, friends and neighbors.
Πρωταγωνιστούν : Matthew Faber,Angela Pietropinto
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    96λεπτά

Pleasant Days

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    99λεπτά

Proof

Περιγραφή : The daughter of a brilliant but mentally disturbed mathematician, recently deceased, tries to come to grips with her possible inheritance
Πρωταγωνιστούν : Gwyneth Paltrow,Anthony Hopkins
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    96λεπτά

Punchline

Περιγραφή : Steven Gold is a stand-up comedian who is flat broke and has recently dropped out of medical school...
Πρωταγωνιστούν : Sally Field,Tom Hanks
Έτος Παραγωγής :    1988
Διάρκεια :    118λεπτά

Rock Star

Περιγραφή : Lead singer of a tribute band becomes lead singer of the real band he idolizes
Πρωταγωνιστούν : Mark Wahlberg,Jennifer Aniston
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    102λεπτά

Samsara

Περιγραφή : A spiritual love-story set in the majestic landscape of Ladakh, Himalayas. Samsara is a quest; one man's...
Πρωταγωνιστούν : Shawn Ku,Christy Chung
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    138λεπτά

Shooting Dogs

Περιγραφή : In April, 1994, the airplane of the Hutu President of Rwanda crashes and the Hutu militias slaughter the Tutsi population...
Πρωταγωνιστούν : John Hurt,Hugh Dancy
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    111λεπτά

Sleepers

Περιγραφή : After a prank goes disastrously wrong, a group of boys are sent to a detention center where they are brutalized; over 10 years later, they get their chance for revenge.
Πρωταγωνιστούν : Kevin Bacon,Billy Crudup
Έτος Παραγωγής :    1996
Διάρκεια :    141λεπτά

Spider

Περιγραφή : A mentally-disturbed man takes residence in a halfway house. His mind gradually slips back into the realm created by his illness, where he replays a key part of his childhood.
Πρωταγωνιστούν : Ralph Fiennes,Miranda Richardson
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    94λεπτά

Tenants, The

Περιγραφή : 2 novelists try to finish their latest books.
Πρωταγωνιστούν : Dylan McDermott,Snoop Dogg
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    93λεπτά

Terminal, The

Περιγραφή : An eastern immigrant finds himself stranded in JFK airport, and must take up temporary residence there.
Πρωταγωνιστούν : Tom Hanks,Catherine Zeta-Jones
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    124λεπτά

Tickets

Περιγραφή : A train travels across Italy toward Rome. On board are a family of Albanian refugees, a professor who daydreams conversations with a lost love...
Πρωταγωνιστούν : Carlo Delle Piane,Valeria Bruni Tedeschi
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    105λεπτά

Capote

Περιγραφή : Truman Capote (Hoffman), during his research for his book In Cold Blood, an account of the murder of a Kansas family, the writer develops a close relationship with Perry Smith, one of the killers.
Πρωταγωνιστούν : Allie Mickelson,Philip Seymour Hoffman
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    109λεπτά

Tsotsi

Περιγραφή : Six days in the violent life of a young Johannesburg gang leader (Chweneyagae).
Πρωταγωνιστούν : Presley Chweneyagae,Terry Pheto
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    90λεπτά

Undiscovered

Περιγραφή : A group of aspiring entertainers try to establish careers for themselves in the city of Los Angeles.
Πρωταγωνιστούν : Pell James,Steven Strait
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    94λεπτά

Vanilla Sky

Περιγραφή : A successful publisher finds his life taking a turn for the surreal after a car accident with a jaded lover.
Πρωταγωνιστούν : Tom Cruise,Penιlope Cruz
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    130λεπτά

Virgil

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    85λεπτά

Walk the Line

Περιγραφή : A chronicle of country music legend Johnny Cash's life, from his early days on an Arkansas cotton farm to his rise to fame with Sun Records in Memphis, where he recorded alongside Elvis Presley, Jerry Lee Lewis and Carl Perkins
Πρωταγωνιστούν : Joaquin Phoenix,Reese Witherspoon
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    130λεπτά

Whisky

Περιγραφή : When his long-lost brother resurfaces, Jacobo, desperate to prove his life has added up to something...
Πρωταγωνιστούν : Andrιs Pazos,Mirella Pascual
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    94λεπτά

Woodsman, The

Περιγραφή : A pedophile returns to his hometown after 12 years in prison and attempts to start a new life.
Πρωταγωνιστούν : Kevin Bacon,David Alan Grier
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    84λεπτά

Havana

Περιγραφή : Cuba, December 1958: The professional gambler Jack visits Havana to organize a big Poker game. On the ship he meets Roberta and falls in love with her...
Πρωταγωνιστούν : Robert Redford,Lena Olin
Έτος Παραγωγής :    1990
Διάρκεια :    138λεπτά

Lost City, The

Περιγραφή : In Havana, Cuba in the late 1950's, a wealthy family, one of whose sons is a prominent nightclub owner...
Πρωταγωνιστούν : Andy Garcia,Inιs Sastre,
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    139λεπτά

Jeux d? Enfants

Περιγραφή : As adults, best friends Julien and Sophie continue the odd game they started as children -- a fearless...
Πρωταγωνιστούν : Guillaume Canet,Marion Cotillard
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    90λεπτά

White Oleander

Περιγραφή : A teenager journeys through a series of foster homes after her mother goes to prison for committing a crime of passion.
Πρωταγωνιστούν : Amy Aquino,John Billingsley
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    105λεπτά

Angelos

Περιγραφή : A young gay man in Athens, Angelo, keeps his sexual identity a secret from his family. He falls hard for a rough sailor...
Πρωταγωνιστούν : Michalis Maniatis,Dionysis Xanthos
Έτος Παραγωγής :    1982
Διάρκεια :    120λεπτά

English Patient, The

Περιγραφή : At the close of WWII, a young nurse tends to a badly-burned plane crash victim. His past is shown in flashbacks, revealing an involvement in a fateful love affair.
Πρωταγωνιστούν : Ralph Fiennes,Juliette Binoche
Έτος Παραγωγής :    1996
Διάρκεια :    155λεπτά

Unfinished Life, An

Περιγραφή : A down on her luck woman, desperate to provide care for her daughter, moves in with her father in-law from whom she is estranged. Through time, they learn to forgive each other and heal old wounds.
Πρωταγωνιστούν : Robert Redford,Jennifer Lopez
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    105λεπτά

Nina Santa, La

Περιγραφή : 16-year-old Amalia (Alche) looks to save the soul a middle-aged doctor (Belloso).
Πρωταγωνιστούν : Mercedes Morαn,Carlos Belloso
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    100λεπτά

Wonderland (The Wonderland Murders)

Περιγραφή : In the police investigation of a brutal crime scene, one man was at the center of it all: legendary porn star John Holmes.
Πρωταγωνιστούν : Val Kilmer,Kate Bosworth
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    100λεπτά

????????

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    98λεπτά

Machinist, The

Περιγραφή : An industrial worker who hasn't slept in a year begins to doubt his own sanity
Πρωταγωνιστούν : Christian Bale,Jennifer Jason Leigh
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    97λεπτά

Radio

Περιγραφή : The story of a high school coach and the developmentally challenged man whom he took under his wing.
Πρωταγωνιστούν : Cuba Gooding Jr.,Ed Harris
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    105λεπτά

Innocent Voices (Voces Inocentes)

Περιγραφή : A young boy, in an effort to have a normal childhood in 1980's El Salvador, is caught up in a dramatic fight for his life as he desperately tries to avoid the war which is raging all around him.
Πρωταγωνιστούν : Carlos Padilla
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    106λεπτά

Innocence

Περιγραφή : A look inside an offbeat boarding school for young girls.
Πρωταγωνιστούν : Zoι Auclair,Marion Cotillard
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    115λεπτά

I Capture the Castle

Περιγραφή : A love story set in 1930s England that follows 17-year-old Cassandra Mortmain, and the fortunes of her eccentric family, struggling to survive in a decaying English castle.
Πρωταγωνιστούν : Marc Blucas,Rose Byrne
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    110λεπτά

Alemanya

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    103λεπτά

Zorba the Greek

Περιγραφή : An aimless Englishman finds he has a small inheritance on a Greek island. His joyless existence is disturbed when he meets Zorba...
Πρωταγωνιστούν : Anthony Quinn,Alan Bates
Έτος Παραγωγής :    1964
Διάρκεια :    137λεπτά

Stolen Summer

Περιγραφή : Pete is an eight-year-old Catholic boy growing up in the suburbs of Chicago in the mid-'70s. Pete attends Catholic school...
Πρωταγωνιστούν : Aidan Quinn,Bonnie Hunt
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    91λεπτά

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    111λεπτά

Upside of Anger, The

Περιγραφή : When her husband unexpectedly disappears, a sharp-witted suburban wife and her daughters juggle their mom's romantic dilemmas and family dynamics.
Πρωταγωνιστούν : Joan Allen,Kevin Costner,Keri Russell,
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    112λεπτά

Finding Forrester

Περιγραφή : An afro-american teen writing prodigy finds a mentor in a reclusive author.
Πρωταγωνιστούν : Sean Connery,Rob Brown
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    131λεπτά

Memoirs of a Geisha

Περιγραφή : Nitta Sayuri reveals how she transcended her fishing-village roots and became one of Japan's most celebrated geisha
Πρωταγωνιστούν : Ziyi Zhang,Suzuka Ohgo
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    145λεπτά

Brothers, The

Περιγραφή : Four black yuppies--a married banker, a perpetual bachelor attorney, a reformed playboy and a commitment-phobic doctor, respectively--begin to question their attitudes about women and relationships when one of them announces his impending nuptials.
Πρωταγωνιστούν : Morris Chestnut, Bill Bellamy, D.L. Hughley,
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    98λεπτά

Indecent Proposal

Περιγραφή : A married woman agrees to have sex with another man for $1,000,000.
Πρωταγωνιστούν : Robert Redford,Demi Moore
Έτος Παραγωγής :    1993
Διάρκεια :    112λεπτά

Bad Boys/1983

Περιγραφή : Chicago crime kid Mick O'Brien is sent to reform school after accidentally killing Paco Moreno's kid brother.
Πρωταγωνιστούν : Sean Penn,Reni Santoni
Έτος Παραγωγής :    1983
Διάρκεια :    118λεπτά

Steel Magnolias

Περιγραφή : Revolving around Truvy's Beauty Parlor in a small parish in modern-day Louisiana,
Πρωταγωνιστούν : Sally Field,Dolly Parton
Έτος Παραγωγής :    1989
Διάρκεια :    113λεπτά

Human Stain, The

Περιγραφή : When a disgraced former college professor has a romance with a mysterious younger woman haunted by her dark twisted past, he is forced to confront a shocking secret about his own life that he has kept secret for 50 years.
Πρωταγωνιστούν : Anthony Hopkins,Nicole Kidman
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    101λεπτά

People I Know

Περιγραφή : A New York press agent must scramble when his major client becomes embroiled in a huge scandal
Πρωταγωνιστούν : Al Pacino,Kim Basinger
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    94λεπτά

Rain Man

Περιγραφή : Selfish yuppie Charlie Babbitt's father left a fortune to his savant brother Raymond and a pittance to Charlie; they travel cross-country.
Πρωταγωνιστούν : Dustin Hoffman,Tom Cruise
Έτος Παραγωγής :    1987
Διάρκεια :    128λεπτά

Dawn Anna (TV)

Περιγραφή : The true story of a single mom who overcomes many of life's obstacles.
Πρωταγωνιστούν : Debra Winger
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    84λεπτά

North Country

Περιγραφή : A fictionalized account of the first major successful sexual harassment case in the United States -- Jenson vs. Eveleth Mines, where a woman who endured a range of abuse while working as a miner filed and won the landmark 1984 lawsuit
Πρωταγωνιστούν : Charlize Theron,Elle Peterson
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    126λεπτά

Mysterious Skin

Περιγραφή : The summer I was eight years old, five hours disappeared from my life. Five hours, lost, gone without a trace." These are the words of Brian Lackey, a troubled 18-year-old,
Πρωταγωνιστούν : Joseph Gordon-Levitt, Brady Corbet,
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    100λεπτά

Northfork

Περιγραφή : Set in 1955, the residents of a small Montana community are forced to move their homes to make way for a new dam.
Πρωταγωνιστούν : James Woods,Nick Nolte
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    99λεπτά

Finestra di Fronte, La

Περιγραφή : Overburdened and stuck in a greying marriage, Giovanna takes to caring for the Jewish Holocaust survivor her husband brings home. As she begins to reflect on her life, she turns to the man who lives across from her
Πρωταγωνιστούν : Giovanna Mezzogiorno,Massimo Girotti
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    102λεπτά

Unfaithful

Περιγραφή : "Unfaithful" centers on Diane Lane and Richard Gere as a couple living in the New York city suburbs whose marriage goes dangerously awry when the wife (Lane) indulges in an adulterous fling.
Πρωταγωνιστούν : Richard Gere,Diane Lane
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    118λεπτά

Around the Bend

Περιγραφή : Four generations of men who haven't seen each other in years are suddenly brought together by the chance...
Πρωταγωνιστούν : Michael Caine,Jonah Bobo
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    80λεπτά

Remains Of The Day, The

Περιγραφή : A butler who sacrificed body and soul to service in the years before World War II realizes too late how misguided his loyalty has been.
Πρωταγωνιστούν : John Haycraft,Christopher Reeve
Έτος Παραγωγής :    1993
Διάρκεια :    129λεπτά

Apousies

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Themis Bazaka,Pemi Zouni
Έτος Παραγωγής :    1987
Διάρκεια :    107λεπτά

Ararat

Περιγραφή : Interrogated by a customs officer, a young man recounts how his life was changed during the making of a film about the Armenian genocide claims.
Πρωταγωνιστούν : David Alpay,Charles Aznavour
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    110λεπτά

Enough!

Περιγραφή : On the run from an abusive husband, a young mother begins to train herself to fight back.
Πρωταγωνιστούν : Jennifer Lopez,Bill Campbell
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    110λεπτά

Manor, The

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    1999
Διάρκεια :    110λεπτά

Scent of a Woman

Περιγραφή : A prep school student needing money agrees to "babysit" a blind man, but the job is not at all what he anticipated.
Πρωταγωνιστούν : Al Pacino,Chris O'Donnell
Έτος Παραγωγής :    1992
Διάρκεια :    150λεπτά

Separate Lies

Περιγραφή : A couple's marriage is complicated by the introduction of a third party.
Πρωταγωνιστούν : Tom Wilkinson,Emily Watson
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    82λεπτά

Detective Story

Περιγραφή : On one day in the 21st Precinct squad room, assorted characters form a backdrop for the troubles of hard-nosed Detective Jim McLeod.
Πρωταγωνιστούν : Kirk Douglas,Eleanor Parker
Έτος Παραγωγής :    1951
Διάρκεια :    99λεπτά

Dangerous Minds

Περιγραφή : An ex-marine teacher struggles to connect with her students in an inner city schools.
Πρωταγωνιστούν : Michelle Pfeiffer,George Dzundza
Έτος Παραγωγής :    1995
Διάρκεια :    95λεπτά

Un Long Dimanche de Fiancailles

Περιγραφή : "A Very Long Engagement" tells the story of a young woman's relentless search for her fiancιe, who has disappeared from the trenches of the Somme during World War One.
Πρωταγωνιστούν : Audrey Tautou,Gaspard Ulliel
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    128λεπτά

Empire of the Sun

Περιγραφή : A young English boy struggles to survive under Japanese occupation during World War II.
Πρωταγωνιστούν : Christian Bale,John Malkovich
Έτος Παραγωγής :    1987
Διάρκεια :    147λεπτά

Leaving Las Vegas

Περιγραφή : Ben Sanderson, an alcoholic Hollywood screenwriter who lost everything because of his drinking, arrives in Las Vegas to drink himself to death. There, he meets and forms an uneasy friendship and non-interference pact with prostitute Sera.
Πρωταγωνιστούν : Nicolas Cage,Elisabeth Shue
Έτος Παραγωγής :    1995
Διάρκεια :    106λεπτά

Deep End Of The Ocean, The

Περιγραφή : The Deep End of The Ocean is a film about a family's reaction when Ben, the youngest son is kidnapped and then found nine years later, living in the same town, where his family had just moved
Πρωταγωνιστούν : Michelle Pfeiffer,Treat Williams
Έτος Παραγωγής :    1999
Διάρκεια :    104λεπτά

Fisher King, The

Περιγραφή : A radio DJ, suicidally despondent because of a horrible mistake he made, finds redemption in helping a deranged homeless man who was a victim of it.
Πρωταγωνιστούν : Jeff Bridges,Robin Williams
Έτος Παραγωγής :    1991
Διάρκεια :    133λεπτά

Dirty Pretty Things

Περιγραφή : An illegal Nigerian immigrant discovers the unpalatable side of London life
Πρωταγωνιστούν : Chiwetel Ejiofor,Kriss Dosanjh
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    94λεπτά

Elephant

Περιγραφή : Several ordinary high school students go through their daily routine as two others prepare for something more malevolent.
Πρωταγωνιστούν : Alex Frost,Eric Deulen
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    108λεπτά

Femme de Gilles, La

Περιγραφή : Gilles' wife, Elise, who smiles when she thinks of him, cooks and scrubs and cheerfully makes love to him…
Πρωταγωνιστούν : Emmanuelle Devos,Clovis Cornillac
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    104λεπτά

Notebook, The

Περιγραφή : The movie focuses on an old man reading a story to an old woman in a nursing home. The story he reads...
Πρωταγωνιστούν : Tim Ivey,Starletta DuPois
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    118λεπτά

Tiny Tiptoes

Περιγραφή : Gary Oldman plays as a dwarf brother to a normal-sized Matthew McConaughey. When McConaughey's girlfriend (played by Kate Beckinsale) becomes pregnant…
Πρωταγωνιστούν : Matthew McConaughey,Gary Oldman
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    86λεπτά

Brave, The

Περιγραφή : A down-on-his-luck American Indian recently released from jail is offered the chance to "star" as the victim of a snuff film…
Πρωταγωνιστούν : Johnny Depp,Marlon Brando
Έτος Παραγωγής :    1997
Διάρκεια :    118λεπτά

Born on the Fourth of July

Περιγραφή : The biography of Ron Kovic. Paralyzed in the Vietnam war, he becomes an anti-war and pro-human rights political activist after feeling betrayed by the country he fought for.
Πρωταγωνιστούν : Tom Cruise,Raymond J. Barry
Έτος Παραγωγής :    1989
Διάρκεια :    139λεπτά

Billy Elliot

Περιγραφή : A talented young boy becomes torn between his unexpected love of dance and the disintegration of his family.
Πρωταγωνιστούν : Jamie Bell,Jean Heywood
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    117λεπτά

Birth

Περιγραφή : A woman (Nicole Kidman) becomes convinced that a ten year old boy is the reincarnation of her dead husband.
Πρωταγωνιστούν : Nicole Kidman,Cameron Bright
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    96λεπτά

Old Gringo

Περιγραφή : When school teacher Harriet Winslow (Jane Fonda) goes to Mexico to teach, she is kidnapped by Gen. Tomas Arroyo (Jimmy Smits) & his revolutionaries…
Πρωταγωνιστούν : Jane Fonda,Gregory Peck,
Έτος Παραγωγής :    1989
Διάρκεια :    115λεπτά

Bridges Of Madison County, The

Περιγραφή : Photographer Robert Kincaid wanders into the life of housewife Francesca Johnson, for four days in the 1960s.
Πρωταγωνιστούν : Clint Eastwood,Meryl Streep
Έτος Παραγωγής :    1995
Διάρκεια :    129λεπτά

Ginostra

Περιγραφή : An FBI Agent from America and his bride and young child travel to the Sicilian island of Ginostra to solve the murder of a key witness.
Πρωταγωνιστούν : Harvey Keitel,Andie MacDowell
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    136λεπτά

All the Real Girls

Περιγραφή : Small-town love story of a young man with a reputation for womanizing and his best friend's sister.
Πρωταγωνιστούν : Paul Schneider,Zooey Deschanel
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    104λεπτά

Crossroads

Περιγραφή : Three childhood best friends, and a guy they just met, take a trip across the country, finding themselves and their friendship in the process.
Πρωταγωνιστούν : Britney Spears,Anson Mount
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    89λεπτά

Hijo De La Novia, El

Περιγραφή : At age 42, Rafael Belvedere is having a crisis. He lives in the shadow of his father, he feels guilty about rarely visiting his aging mother...
Πρωταγωνιστούν : Ricardo Darνn,Hιctor Alterio
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    120λεπτά

Gandhi

Περιγραφή : Biography of Mahatma Gandhi, the lawyer who became the famed leader of the Indian revolts against the British through his philosophy of non-violent protest
Πρωταγωνιστούν : Ben Kingsley,Candice Bergen
Έτος Παραγωγής :    1982
Διάρκεια :    183λεπτά

Erin Brockovich

Περιγραφή : An unemployed single mother becomes a legal assistant and almost single-handedly brings down a California power company accused of polluting a city's water supply.
Πρωταγωνιστούν : Julia Roberts,David Brisbin
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    126λεπτά

Lake House, The

Περιγραφή : A lonely doctor (Bullock) who once occupied an unusual lakeside home begins exchanging love letters with its former resident, a frustrated architect (Reeves). They must try to unravel the mystery behind their extraordinary romance before it's too late.
Πρωταγωνιστούν : Keanu Reeves,Sandra Bullock
Έτος Παραγωγής :    2006
Διάρκεια :    94λεπτά

Training Day

Περιγραφή : On his first day on the job as a narcotics officer, a rookie cop works with a rogue detective who isn't what he appears as.
Πρωταγωνιστούν : Denzel Washington,Ethan Hawke
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    118λεπτά

Diarios de Motocicleta

Περιγραφή : The dramatization of a motorcycle road trip Che Guevara went on in his youth that showed him his life's calling.
Πρωταγωνιστούν : Gael Garcνa Bernal,Rodrigo De la Serna
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    121λεπτά

Casino

Περιγραφή : Greed, deception, money, power, and murder occur between two mobster best friends and a trophy wife over a gambling empire.
Πρωταγωνιστούν : Robert De Niro,Sharon Stone
Έτος Παραγωγής :    1995
Διάρκεια :    171λεπτά

Goal!

Περιγραφή : Like millions of kids around the world, Santiago harbors the dream of being a professional footballer...
Πρωταγωνιστούν : Kuno Becker,Alessandro Nivola
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    116λεπτά

Grey Zone, The

Περιγραφή : A Nazi doctor, along with the Sonderkomando, Jews who are forced to work in the crematoria of Auschwitz against their fellow Jews, find themselves in a moral grey zone.
Πρωταγωνιστούν : David Arquette,Velizar Binev
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    104λεπτά

Sweet Sixteen

Περιγραφή : Determined to have a normal family life once his mother gets out of prison, a Scottish teenager from a tough background sets out to raise the money for a home.
Πρωταγωνιστούν : Martin Compston,William Ruane
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    102λεπτά

Pieces of April

Περιγραφή : A wayward daughter invites her dying mother and the rest of her estranged family to her apartment for Thanksgiving dinner.
Πρωταγωνιστούν : Katie Holmes,Derek Luke
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    77λεπτά

Sweet November

Περιγραφή : Nelson (Keanu Reeves) is a man devoted to his advertising career in San Francisco. One day, while taking a driving test at the DMV...
Πρωταγωνιστούν : Keanu Reeves,Charlize Theron
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    116λεπτά

Gorillas In The Mist

Περιγραφή : The story of Dian Fossey, a scientist who came to Africa to study the vanishing mountain gorillas, and later fought to protect them.
Πρωταγωνιστούν : Sigourney Weaver,Bryan Brown
Έτος Παραγωγής :    1988
Διάρκεια :    124λεπτά

Wall Street

Περιγραφή : A young and impatient stockbroker is willing to do anything to get to the top, including trading on illegal inside information taken through a ruthless and greedy corporate raider whom takes the youth under his wing
Πρωταγωνιστούν : Charlie Sheen,Michael Douglas
Έτος Παραγωγής :    1987
Διάρκεια :    121λεπτά

Secretary

Περιγραφή : A young woman, recently released from a mental hospital, gets a job as a secretary to a demanding lawyer, where their employer-employee relationship turns into a sexual, sadomasochistic one.
Πρωταγωνιστούν : James Spader,Maggie Gyllenhaal
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    107λεπτά

Breaking The Waves

Περιγραφή : Oilman Jan is paralyzed in an accident. His wife, who prayed for his return, feels guilty; even more, when Jan urges her to have sex with another.
Πρωταγωνιστούν : Emily Watson.Stellan Skarsgεrd
Έτος Παραγωγής :    1996
Διάρκεια :    152λεπτά

Pianiste, La

Περιγραφή : A young man romantically pursues his masochistic piano teacher.
Πρωταγωνιστούν : Isabelle Huppert.Annie Girardot
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    125λεπτά

Fucking Amal

Περιγραφή : Two teenage girls in small-town Sweden. Elin is beautiful, popular, and bored with life. Agnes is friendless, sad, and secretly in love with Elin.
Πρωταγωνιστούν : Alexandra Dahlstrφm,Rebecka Liljeberg
Έτος Παραγωγής :    1998
Διάρκεια :    400λεπτά

Thirteen Conversations About One Thing

Περιγραφή : The lives of a lawyer, an actuary, a housecleaner, a professor, and the people around them intersect as they ponder order and happiness in the face of life's cold unpredictability.
Πρωταγωνιστούν : Matthew McConaughey,David Connolly
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    99λεπτά

Thirteen

Περιγραφή : A thirteen-year-old girl's (Wood) relationship with her mother (Hunter) is put to the test as she discovers drugs, sex, and petty crime in the company of her cool but troubled best friend
Πρωταγωνιστούν : Holly Hunter,Evan Rachel Wood
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    96λεπτά

We Don?t Live Here Anymore

Περιγραφή : An indiscretion between two close friends tears down their respective marriages
Πρωταγωνιστούν : Mark Ruffalo,Laura Dern
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    97λεπτά

Squid and the Whale, The

Περιγραφή : Based on the true childhood experiences of Noah Baumbach and his brother, The Squid and the Whale tells the touching story of two young boys dealing with their parents divorce in Brooklyn in the 1980's.
Πρωταγωνιστούν : Owen Kline,Jeff Daniels
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    80λεπτά

It Runs In The Family

Περιγραφή : This is the story of a dysfunctional New York family, and their attempts to reconcile.
Πρωταγωνιστούν : Michael Douglas,Kirk Douglas
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    105λεπτά

Intersection

Περιγραφή : Vincent Eastman has to choose between his wife of 16 years, Sally, or his new love, Olivia. Frequent...
Πρωταγωνιστούν : Richard Gere,Sharon Stone,
Έτος Παραγωγής :    1994
Διάρκεια :    94λεπτά

Cavedweller

Περιγραφή : A traumatic event sends a musician (Sedgwick) back to her hometown in an effort to reunite with the daughters she abandoned. To do so, she must confront her abusive ex-husband (Quinn), from whom she fled years ago.
Πρωταγωνιστούν : Kyra Sedgwick,Regan Arnold
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    100λεπτά

Assassination of Richard Nixon, The

Περιγραφή : Based on real life events, Assassination is set in 1974 and centers on a businessman (Penn) who decides to take extreme measures to achieve his American dream
Πρωταγωνιστούν : Sean Penn,Naomi Watts
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    96λεπτά

Koktebel

Περιγραφή : A widowed aeronautics engineer, who has lost his job, travels with his son hopping freight trains from Moscow to Koktebel…
Πρωταγωνιστούν : Gleb Puskepalis,Igor Csernyevics
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    103λεπτά

Road To Perdition

Περιγραφή : Bonds of loyalty are put to the test when a hitman's son witnesses what his father does for a living.
Πρωταγωνιστούν : Tyler Hoechlin,Rob Maxey
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    112λεπτά

Forever Lulu

Περιγραφή : A schizophrenic romantic tracks down her college sweetheart to help her find their son she gave up for adoption sixteen years ago to the dismay of his new wife.
Πρωταγωνιστούν : Melanie Griffith,Ryan Bollman
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    94λεπτά

Diskoli apocheretismi: O babas mou

Περιγραφή : In 1969 Athens, a 10 year old boy struggles to come to terms with the sudden death of his father.
Πρωταγωνιστούν : Yorgos Karayannis,Stelios Mainas
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    108λεπτά

Out of Season

Περιγραφή : When a young drifter is forced to stay the winter in a small seaside town, he inadvertently becomes the catalyst for deceit, double crossings and murder amongst the locals
Πρωταγωνιστούν : Dennis Hopper,Gina Gershon
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    100λεπτά

Manuale d? ?more

Περιγραφή : Four intertwined episodes on the joys and sorrows of love.
Πρωταγωνιστούν : Carlo Verdone,Luciana Littizzetto
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    108λεπτά

Io Non Ho Paura (I?m not Scared)

Περιγραφή : While playing outside one day, nine-year-old Michele discovers Filippo, who is chained to the ground at the bottom of a hole...
Πρωταγωνιστούν : Giuseppe Cristiano,Mattia Di Pierro
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    103λεπτά

Groove

Περιγραφή : An inside look into one night in the San Francisco underground rave scene
Πρωταγωνιστούν : Mackenzie FirgensLola Glaudini
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    85λεπτά

Derailed

Περιγραφή : When two married business executives (Owen and Aniston) having an affair are blackmailed by a violent criminal, the two must turn the tables on him to save their families
Πρωταγωνιστούν : Vincent Cassel,Clive Owen
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    103λεπτά

In Her Shoes

Περιγραφή : Maggie, the consummate party girl, clashes with her head-on-straight sister, Rose.
Πρωταγωνιστούν : Cameron Diaz,Anson Mount
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    125λεπτά

White Rush

Περιγραφή : A group of young tourist couples comes across a drug deal gone bad while on vacation.
Πρωταγωνιστούν : Judd Nelson,Louis Mandylor
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    90λεπτά

Sistehood of the Traveling Pants, The

Περιγραφή : Four best girlfriends hatch a plan to stay connected with one another as their lives start off in different directions: they pass around a pair of secondhand jeans that fits each of their bodies perfectly
Πρωταγωνιστούν : Amber Tamblyn.Alexis Bledel
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    114λεπτά

187 (One Eight Seven)

Περιγραφή : After surviving a brutal attack (Instrument used was a board with nails in it) by a student, teacher Trevor Garfield (Jackson) moves from New York to Los Angeles
Πρωταγωνιστούν : amuel L. Jackson,John Heard
Έτος Παραγωγής :    1997
Διάρκεια :    90λεπτά

Tragoudi de ftanei, Ena

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Gogo Brebou,Yannis Kokiasmenos
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    114λεπτά

Fond Kiss..., Ae

Περιγραφή : Sparks fly in Glasgow's south side when a young Pakistani man enters into a relationship with a Caucasian woman
Πρωταγωνιστούν : Atta Yaqub,Eva Birthistle
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    100λεπτά

Beautiful Mind, A

Περιγραφή : After a brilliant but asocial mathematician accepts secret work in cryptography, his life takes a turn to the nightmarish
Πρωταγωνιστούν : Russell Crowe,Ed Harris
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    130λεπτά

Bumblebee Flies Anyway, The

Περιγραφή : An amnesiac youth tries to piece together his past, but what he discovers may jeopardize his future.
Πρωταγωνιστούν : Janet Paparazzo,Elijah Wood
Έτος Παραγωγής :    1999
Διάρκεια :    92λεπτά

Find Me Guilty

Περιγραφή : Based on the true story of Jack DiNorscio, a mobster who defended himself in court for what would be the longest mafia trial in U.S. history.
Πρωταγωνιστούν : Vin Diesel,Alex Rocco
Έτος Παραγωγής :    2006
Διάρκεια :    121λεπτά

Instinct

Περιγραφή : When a noted anthropologist who left society to live in the jungle is imprisoned for murder, it's up to young psychologist to get through to him.
Πρωταγωνιστούν : Anthony Hopkins,Cuba Gooding Jr.
Έτος Παραγωγής :    1999
Διάρκεια :    119λεπτά

Closer

Περιγραφή : The relationships of two couples become complicated and deceitful when the man from one couple meets the woman of the other.
Πρωταγωνιστούν : Natalie Portman,Jude Law
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    100λεπτά

Levity

Περιγραφή : The film philosophical approach at redemption. The protagonist Manual Jordan (Billy Bob Thorton) has…
Πρωταγωνιστούν : Billy Bob Thornton,Morgan Freeman
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    96λεπτά

Confessions Of A Dangerous Mind

Περιγραφή : An adaptation of the cult memoir of game show impresario Chuck Barris, in which he purports to have been a CIA hitman.
Πρωταγωνιστούν : Dick Clark,Sam Rockwell
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    108λεπτά

Confidences Trop Intimes

Περιγραφή : A Frenchwoman tells her marital troubles to a man she mistakes for a psychiatrist, and soon they form an unusual relationship.
Πρωταγωνιστούν : Sandrine Bonnaire.Fabrice Luchini
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    100λεπτά

Exils

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Romain Duris,Lubna Azabal
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    99λεπτά

Poolhall Junkies

Περιγραφή : A talented pool hustler who has stayed out of the game for years, must go back to his old ways when his little brother gets involved with his enemy, the very man who held him back from greatness.
Πρωταγωνιστούν : Chazz Palminteri,Rick Schroder
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    91λεπτά

Rebel Without a Cause

Περιγραφή : A rebellious young man with a troubled past comes to a new town, finding friends and enemies.
Πρωταγωνιστούν : James Dean,Natalie Wood
Έτος Παραγωγής :    1955
Διάρκεια :    107λεπτά

Constant Gardener, The

Περιγραφή : A widower is determined to get to the bottom of a potentially explosive secret involving his wife's murder, big business, and corporate corruption.
Πρωταγωνιστούν : Ralph Fiennes,Rachel Weisz
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    123λεπτά

?nnocence

Περιγραφή : After more than forty years apart, Andreas and Claire embark on an affair as reckless and intense as when they were young lovers...
Πρωταγωνιστούν : Julia Blake,Charles 'Bud' Tingwell
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    91λεπτά

Cold Mountain

Περιγραφή : In the waning days of the American Civil War, a wounded soldier (Law) embarks on a perilous journey back home to Cold Mountain, North Carolina to reunite with his sweetheart (Kidman). Based on the novel by Charles Frazier.
Πρωταγωνιστούν : Nicole Kidman,Jude Law
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    148λεπτά

Vozvrashcheniye (The Return)

Περιγραφή : In the remote Russian wilderness, two brothers face a range of new, conflicting emotions when their father--a man they only know through a single photograph--resurfaces
Πρωταγωνιστούν : Vladimir Garin,Ivan Dobronravov
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    106λεπτά

Zhou Yu?s Train

Περιγραφή : Zhou Yu, a ceramic artisan in China's rural Northwest, has a deep rapport with Chen Qing, a shy sensitive poet...
Πρωταγωνιστούν : Li Gong,Tony Leung Ka Fai
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    89λεπτά

Cruel Intentions 2

Περιγραφή : This takes place several years before the malicious movie (starring Sarah Michelle Gellar), back to when Kathryn first meets Sebastian, their sexual attraction to each other and their enjoyment in destroying the lives of their peers
Πρωταγωνιστούν : Robin Dunne,Sarah Thompson
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    83λεπτά

Cruel Intentions 3

Περιγραφή : Two guys at a college prep school make wagers on seducing naive young girls, and then meet their match when they agree to see which one can seduce the most popular and devious girl who has her own agenda to everything.
Πρωταγωνιστούν : Kerr Smith,Kristina Anapau
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    81λεπτά

Borderline/2002

Περιγραφή : Psychiatrist Dr. Lila Colleti is divorcing her husband and is devastated when he wins custody of their two little girls…
Πρωταγωνιστούν : Gina Gershon,Michael Biehn
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    90λεπτά

Possession

Περιγραφή : A pair of literary sleuths unearth the amorous secret of two Victorian poets only to find themselves falling under a passionate spell
Πρωταγωνιστούν : Gwyneth Paltrow,Aaron Eckhart
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    98λεπτά

Trois: The Escort

Περιγραφή : When a hip-hop promoter is bailed out of a hefty debt by a club owner, he becomes one of her call boys and nearly loses his life in the process.
Πρωταγωνιστούν : Brian J. White,Patrice Fisher
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    91λεπτά

Latter Days

Περιγραφή : A promiscuous gay party animal falls for a young Mormon missionary, leading to crisis, clichι, and catastrophe.
Πρωταγωνιστούν : Steve Sandvoss,Wes Ramsey
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    104λεπτά

Sister Blue

Περιγραφή : Lanalee's life looks rosy until her estranged sister, Blue, appears. Blackmailed by her disturbed
Πρωταγωνιστούν : Stacy Fair,Clare Lapinskie
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    84λεπτά

Weather Man, The

Περιγραφή : A Chicago weather man (Cage), separated from his wife and children, debates whether professional and personal success are mutually exclusive.
Πρωταγωνιστούν : Nicolas Cage,Michael Caine
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    98λεπτά

Zoi

Περιγραφή : A 28-year-old man has a chance encounter with Zoe, an 18-year-old school girl who is shoplifting in a supermarket. They develop a strange relationship that progresses to a hasty marriage largely because of pressures from the two sets of parents.
Πρωταγωνιστούν : Yeoryia Apostolou,Vassilis Seimenis
Έτος Παραγωγής :    1995
Διάρκεια :    98λεπτά

Bobby Jones, Stroke of Genius

Περιγραφή : Jim Caviezel stars as golf legend Bobby Jones, the icon who retired from competition at the tender age of 28
Πρωταγωνιστούν : James Caviezel,Claire Forlani
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    123λεπτά

Life is a Miracle (Jivot je Cudo)

Περιγραφή : What could be better for the village than a scenic railway to bring in the tourists? What could be worse for tourism than war? Luka builds the railway and shuts his eyes to war
Πρωταγωνιστούν : Slavko Stimac,Natasa Solak
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    149λεπτά

Stepmom

Περιγραφή : A terminally-ill mother has to settle on the new woman in her ex-husband's life, who will be their new stepmother
Πρωταγωνιστούν : Julia Roberts,Susan Sarandon
Έτος Παραγωγής :    1998
Διάρκεια :    120λεπτά

Tara Road

Περιγραφή : Two women -- one American, one Irish -- swap houses and alter the course of their lives.
Πρωταγωνιστούν : Jean-Marc Barr,Sarah Bolger
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    96λεπτά

Life of David Gale, The

Περιγραφή : A man against capital punishment is accused of murdering a fellow activist and is sent to death row.
Πρωταγωνιστούν : Kevin Spacey,Kate Winslet
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    124λεπτά

Quiet American, The

Περιγραφή : An older British reporter vies against a young American for the affections of a Vietnamese beauty
Πρωταγωνιστούν : Michael Caine,Brendan Fraser
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    95λεπτά

Mar Adentro

Περιγραφή : The real-life story of Spaniard Ramon Sampedro, who fought a 30 year campaign in favor of euthanasia and his own right to die.
Πρωταγωνιστούν : Javier Bardem,Belιn Rueda,Lola Dueρas
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    121λεπτά

Mortal Thoughts

Περιγραφή : Cynthia comes forward to talk to detective John about the murder of her best friend's husband. The story is told as a series of flashbacks
Πρωταγωνιστούν : Demi Moore,Glenne Headly
Έτος Παραγωγής :    1991
Διάρκεια :    99λεπτά

Wunder von Bern, Das (Miracle of Bern)

Περιγραφή : The movie deals with the championship-winning German soccer team of 1954. Its story is linked with two others:
Πρωταγωνιστούν : Louis Klamroth,Peter Lohmeyer
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    115λεπτά

Maldonado Miracle, The

Περιγραφή : In a small, dying town, the residents' faith is tested when a statue of Jesus seems to be shedding real tears of blood
Πρωταγωνιστούν : Peter Fonda,Mare Winningham
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    96λεπτά

View from the Top

Περιγραφή : :A small-town woman tries to achieve her goal of becoming a flight attendant.
Πρωταγωνιστούν : Gwyneth Paltrow,Christina Applegate
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    83λεπτά

Thelma & Louise

Περιγραφή : An Arkansas waitress and a housewife shoot a rapist and take off in a '66 Thunderbird.
Πρωταγωνιστούν : Susan Sarandon,Geena Davis
Έτος Παραγωγής :    1991
Διάρκεια :    124λεπτά

Angels in America (TV)

Περιγραφή : Playwright Tony Kushner adapts his political epic about the AIDS crisis during the mid-eighties, around a group of separate but connected individuals
Πρωταγωνιστούν : Adonis Kapsalis,Al Pacino
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    337λεπτά

Legends Of The Fall

Περιγραφή : Epic tale of three brothers and their father living in the remote wilderness of 1900s USA and how their lives are affected by nature, history, war, and love.
Πρωταγωνιστούν : Brad Pitt,Anthony Hopkins
Έτος Παραγωγής :    1994
Διάρκεια :    127λεπτά

Officer And A Gentleman, An

Περιγραφή : A young man must complete his work at a Navy Flight school to become an aviator, with the help of a tough gunnery sergeant and his new girlfriend.
Πρωταγωνιστούν : Richard Gere,Debra Winger
Έτος Παραγωγής :    1982
Διάρκεια :    119λεπτά

Love Story (1970)

Περιγραφή : Love means never having to say you're sorry
Πρωταγωνιστούν : Ali MacGraw,Ryan O'Neal
Έτος Παραγωγής :    1970
Διάρκεια :    96λεπτά

Story Of Us, The

Περιγραφή : Bruce Willis and Michelle Pfieffer play a married couple who go through hard times in fifteen years of marriage
Πρωταγωνιστούν : Bruce Willis,Michelle Pfeiffer
Έτος Παραγωγής :    1999
Διάρκεια :    92λεπτά

Histoire de Marie et Julien

Περιγραφή : Julien lives alone with his cat. He dreams of Marie, and a few minutes later, he sees her on the street and makes a date...
Πρωταγωνιστούν : Emmanuelle Bιart,Jerzy Radziwilowicz
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    145λεπτά

Soldier?s Story, A

Περιγραφή : An African American officer investigates a murder in a racially charged situation in World War II.
Πρωταγωνιστούν : Howard E. Rollins Jr.,Adolph Caesar
Έτος Παραγωγής :    1984
Διάρκεια :    97λεπτά

Tube Tales (TV)

Περιγραφή : Nine stories based on the true-life experiences of London Underground passengers.
Πρωταγωνιστούν : Ed Allen,Tom Bell
Έτος Παραγωγής :    1999
Διάρκεια :    88λεπτά

Italian for Beginners (Italiensk for Begyndere)

Περιγραφή : Several lonely hearts in a semi-provincial suburb of a town in Denmark use a beginner's course in Italian as the platform to meet the romance of their lives.
Πρωταγωνιστούν : Anders W. Berthelsen,Anette Stψvelbζk
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    112λεπτά

Any Given Sunday

Περιγραφή : "Any Given Sunday" is a behind the scenes look at the life and death struggles of modern day gladiators and those who lead them.
Πρωταγωνιστούν : Al Pacino,Cameron Diaz
Έτος Παραγωγής :    1999
Διάρκεια :    151λεπτά

Turtles Can Fly

Περιγραφή : Near the Iraqi-Turkish border on the eve of an American invasion, refugee children like 13-year-old Kak (Ebrahim), gauge and await their fate
Πρωταγωνιστούν : Soran Ebrahim,Avaz Latif
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    92λεπτά

Mala Educacion, La

Περιγραφή : An examination on the effect of Franco-era religious schooling and sexual abuse on the lives of two longtime friends
Πρωταγωνιστούν : Gael Garcνa Bernal,Fele Martνnez
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    102λεπτά

Mean Streets

Περιγραφή : A small-time hood struggles to succeed on the "mean streets" of Little Italy
Πρωταγωνιστούν : Robert De Niro,Harvey Keitel
Έτος Παραγωγής :    1973
Διάρκεια :    109λεπτά

Joyeux Noel

Περιγραφή : On Christmas Eve during world War I, the Germans, French, and Scottish are trying to make peace, so they bury their dead and play football.
Πρωταγωνιστούν : Diane Kruger,Benno Fόrmann
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    111λεπτά

Vers le Sud

Περιγραφή : Three female tourists have their eyes opened while visiting the poverty-stricken and dangerous world of 1980s Haiti.
Πρωταγωνιστούν : Charlotte Rampling,Karen Young
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    104λεπτά

My Summer of Love

Περιγραφή : In the Yorkshire countryside, working-class tomboy Mona (Press) meets the exotic, pampered Tasmin (Blunt). Over the summer season, the two young women discover they have much to teach one another, and much to explore together.
Πρωταγωνιστούν : Nathalie Press,Emily Blunt
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    84λεπτά

Summer Of Sam

Περιγραφή : Spike Lee's take on the "Son of Sam" murders in New York City during the summer of 1977 centering on the residents of an Italian-American South Bronx neighborhood who live in fear and distrust of one another.
Πρωταγωνιστούν : John Leguizamo,
Έτος Παραγωγής :    1999
Διάρκεια :    120λεπτά

Imagine Me & You

Περιγραφή : A newlywed bride becomes infatuated with another woman whom questions her sexual orientation promoting a stir among the bride's family and friends.
Πρωταγωνιστούν : Piper Perabo,Lena Headey
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    90λεπτά

A Prairie Home Companion

Περιγραφή : A look at what goes on backstage during the last broadcast of America's most celebrated radio show, where singing cowboys Dusty and Lefty, a country music siren (Streep), and a host of others hold court
Πρωταγωνιστούν : Marylouise Burke,Kevin Kline,Tommy Lee Jones
Έτος Παραγωγής :    2006
Διάρκεια :    100λεπτά

Natural, The

Περιγραφή : An overage baseball player comes out of seemingly nowhere to become a legendary player with almost divine talent.
Πρωταγωνιστούν : Robert Redford,Glenn Close
Έτος Παραγωγής :    1984
Διάρκεια :    132λεπτά

Flawless

Περιγραφή : An ultraconservative security guard (DeNiro) suffers a debilitating stroke and is assigned to a rehabilitative program that includes singing lessons--with the drag queen next door
Πρωταγωνιστούν : Robert De Niro,Philip Seymour Hoffman
Έτος Παραγωγής :    1999
Διάρκεια :    111λεπτά

Nobody Knows (Dare mo Shiranai)

Περιγραφή : Four siblings live happily with their mother in a small apartment in Tokyo. The children all have different fathers and have never been to school...
Πρωταγωνιστούν : Yϋya Yagira,Ayu Kitaura
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    140λεπτά

Lockdown

Περιγραφή : Avery (Jones) returns to college as a competitive swimmer after getting his life back on track. But his life takes another unexpected turn when he and his two friends (Bonds, Casseus) are wrongly accused of murder and end up in prison
Πρωταγωνιστούν : Richard T. Jones,Gabriel Casseus
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    101λεπτά

Big Kahuna, The

Περιγραφή : Two veteran salesman dissect a sales pitch to a particular client, through their young protege.
Πρωταγωνιστούν : Kevin Spacey,Danny DeVito
Έτος Παραγωγής :    1999
Διάρκεια :    86λεπτά

Karate Kid, The

Περιγραφή : A handyman/martial arts master agrees to teach a bullied boy karate and shows him that there is more to the martial art than fighting.
Πρωταγωνιστούν : Ralph Macchio,Pat Morita
Έτος Παραγωγής :    1984
Διάρκεια :    122λεπτά

Karate Kid: Part II, The

Περιγραφή : Daniel accompanies his mentor to Okinawa who is off to see his dying father and confront his old rival, while Daniel inadvertently makes an enemy of his own.
Πρωταγωνιστούν : Ralph Macchio,Pat Morita
Έτος Παραγωγής :    1986
Διάρκεια :    109λεπτά

Kardia tou ktinous, I

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Renos Haralambidis,Yorgos Voultatzis
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    80λεπτά

Hearts In Atlantis

Περιγραφή : A widowed mother and her son change when a mysterious stranger enter their lives.
Πρωταγωνιστούν : Anthony Hopkins,Anton Yelchin
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    97λεπτά

Shade

Περιγραφή : Shade is set in the world of poker hustlers working the clubs and martini bars of Los Angeles.
Πρωταγωνιστούν : Sylvester Stallone,Melanie Griffith
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    91λεπτά

Rookie, The

Περιγραφή : A Texas baseball coach makes the major league after agreeing to try out if his high school team made the playoffs.
Πρωταγωνιστούν : Dennis Quaid,Rachel Griffiths
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    123λεπτά

Men Of Honor

Περιγραφή : The story of Carl Brashear, the first African American, then also the first amputee, US Navy Diver and the man who trained him.
Πρωταγωνιστούν : Robert De Niro,Cuba Gooding Jr.
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    123λεπτά

Hart?s War

Περιγραφή : A law student becomes a lieutenant during World War II, is captured and asked to defend a black prisoner of war falsely accused of murder
Πρωταγωνιστούν : Bruce Willis,Colin Farrell
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    117λεπτά

Silent Night

Περιγραφή : Fact-based World War II story set on Christmas Eve, 1944, finds a German Mother (Linda Hamilton) and her son seeking refuge in a cabin on the war front.
Πρωταγωνιστούν : Linda Hamilton,Matthew Harbour
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    90λεπτά

Pure

Περιγραφή : A young boy trying to deal with his mother's heroin addiction befriends a waitress who helps him cope with the tough situation.
Πρωταγωνιστούν : Molly Parker,Harry Eden
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    93λεπτά

Civil Action, A

Περιγραφή : The families of children who died sue two companies for dumping toxic waste: a tort so expensive to prove, the case could bankrupt their lawyer.
Πρωταγωνιστούν : John Travolta,Robert Duvall
Έτος Παραγωγής :    1998
Διάρκεια :    111λεπτά

I Accuse

Περιγραφή : You Can Alter The Evidence, But Not The Truth.
Πρωταγωνιστούν : Estella Warren,John Hannah
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    90λεπτά

Center Stage

Περιγραφή : group of 12 teenagers from various backgrounds enroll at the American Ballet Academy in New York to make it as ballet dancers and each one deals with the problems and stress of training and getting ahead in the world of dance
Πρωταγωνιστούν : Amanda Schull,Zoe Saldana
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    111λεπτά

Maria Full of Grace

Περιγραφή : A pregnant Colombian teenager becomes a drug mule to make some desperately needed money for her family.
Πρωταγωνιστούν : Catalina Sandino Moreno,Virgina Ariza
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    98λεπτά

Majestic, The

Περιγραφή : Set in 1951, a blacklisted Hollywood writer gets into a car accident, loses his memory and settles down in a small town where he is mistaken for a long, lost son.
Πρωταγωνιστούν : Jim Carrey,Bob Balaban
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    146λεπτά

Chiavi di Casa, Le

Περιγραφή : Meeting his handicapped son for the first time, a young father attempts to forge a relationship with the teenager.
Πρωταγωνιστούν : Kim Rossi Stuart,Charlotte Rampling
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    105λεπτά

Hanging Up

Περιγραφή : A trio of sisters bond over their ambivalence toward the approaching death of their curmudgeonly father, to whom none of them was particularly close.
Πρωταγωνιστούν : Meg Ryan,Diane Keaton,
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    91λεπτά

Down in the Valley

Περιγραφή : Set in the present-day San Fernando Valley, the project revolves around a delusional man who believes he's a cowboy and the relationship that he starts with a rebellious young woman
Πρωταγωνιστούν : Edward Norton,Evan Rachel Wood
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    107λεπτά

Red Violin, The /Le Violon Rouge

Περιγραφή : A red and perfect violin inspires passion, making its way through three centuries over several owners and countries, eventually ending up at an auction where it may find a new owner.
Πρωταγωνιστούν : Carlo Cecchi,Irene Grazioli
Έτος Παραγωγής :    1998
Διάρκεια :    126λεπτά

Enfer, L?

Περιγραφή : Three sisters share a connection to a violent incident from their childhood reunite to for the chance to come to terms with their past.
Πρωταγωνιστούν : Emmanuelle Bιart,Karin Viard
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    102λεπτά

Magdalene Sisters, The

Περιγραφή : Three young Irish women struggle to maintain their spirits while they endure dehumanizing abuse as inmates of a Magdalene Sisters Asylum
Πρωταγωνιστούν : Anne-Marie Duff,Nora-Jane Noone
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    114λεπτά

Swimming Upstream

Περιγραφή : The inspirational life story of Australian swimmer, Tony Fingleton.
Πρωταγωνιστούν : Geoffrey Rush,Judy Davis
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    97λεπτά

Cotton Club, The

Περιγραφή : The Cotton Club was a famous night club in Harlem. The story follows the people that visited the club
Πρωταγωνιστούν : Richard Gere,Gregory Hines
Έτος Παραγωγής :    1984
Διάρκεια :    123λεπτά

Lonesome Jim

Περιγραφή : Failing to make it on his own, 27-year-old Jim moves back in with his parents and deals with crippling family obligations.
Πρωταγωνιστούν : Casey Affleck,Kevin Corrigan
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    90λεπτά

Na m'agapas

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν : Anthony Burk,Renos Haralambidis
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    94λεπτά

Broken Vows (TV)

Περιγραφή : A ghetto priest has doubts about his calling and when he gives the last rites to a murder victim, he decides to help the man's girlfriend find his killers.
Πρωταγωνιστούν : Tommy Lee Jones,Annette O'Toole
Έτος Παραγωγής :    1987
Διάρκεια :    91λεπτά

Sling Blade

Περιγραφή : Karl Childers, a simple man hospitalized since his childhood murder of his mother and her lover, is released to start a new life in a small town.
Πρωταγωνιστούν : Dustin Hoffman,Meryl Streep
Έτος Παραγωγής :    1996
Διάρκεια :    142λεπτά

Tom White

Περιγραφή : An architect experiences a mental breakdown with life-changing results.
Πρωταγωνιστούν : Colin Friels,Rachael Blake
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    102λεπτά

Harlan County War (TV)

Περιγραφή : A Kentucky woman whose mine-worker husband is nearly killed in a cave-in, and whose father is slowly dying of black lung disease, joins the picket lines for a long, violent strike.
Πρωταγωνιστούν : Holly Hunter,Stellan Skarsgεrd
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    104λεπτά

Love 101

Περιγραφή : Study hard.
Πρωταγωνιστούν : Michael Muhney,Mary Kay Cook
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    90λεπτά

Dead Poet?s Society

Περιγραφή : English professor John Keating inspires his students to a love of poetry and to seize the day.
Πρωταγωνιστούν : Robin Williams,Robert Sean Leonard
Έτος Παραγωγής :    1989
Διάρκεια :    123λεπτά

Hope Floats

Περιγραφή : A woman who comes back to her home town in Smithville Texas with her daughter after a very sloppy and painful divorce has to deal with the people in her town.
Πρωταγωνιστούν : Sandra Bullock,Harry Connick Jr.
Έτος Παραγωγής :    1998
Διάρκεια :    110λεπτά

Backdraft

Περιγραφή : Two Chicago firefighter brothers who don't get along have to work together while a dangerous arsonist is on the loose.
Πρωταγωνιστούν : Kurt Russell,William Baldwin
Έτος Παραγωγής :    1991
Διάρκεια :    132λεπτά

Friday Night Lights

Περιγραφή : Based on H.G. Bissinger's book, which profiled the economically depressed town of Odessa, Texas and their heroic high school football team, The Permian High Panthers
Πρωταγωνιστούν : Billy Bob Thornton,Lucas Black
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    113λεπτά

Undisputed

Περιγραφή : When heavyweight champion James 'Iceman' Chambers lands in prison, the resident gangster arranges a boxing match with the reigning prison champ.
Πρωταγωνιστούν : Wesley Snipes,Ving Rhames
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    90λεπτά

Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran

Περιγραφή : In Paris, a Turkish deli owner makes friends with a young Jewish boy.
Πρωταγωνιστούν : Omar Sharif,Pierre Boulanger
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    91λεπτά

This Girl?s Life

Περιγραφή : "Slice of life" take on life of international porn celebrity, Moon, and her musings on modern life, love and loss.
Πρωταγωνιστούν : James Woods,
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    100λεπτά

Emperor?s Club, The

Περιγραφή : An idealistic prep school teacher attempts to redeem an incorrigable student.
Πρωταγωνιστούν : Kevin Kline,Emile Hirsch
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    110λεπτά

White Nights

Περιγραφή : An expatriate Russian dancer is on a plane forced to land on Soviet territory. He is taken to an apartment...
Πρωταγωνιστούν : Mikhail Baryshnikov,Gregory Hines
Έτος Παραγωγής :    1985
Διάρκεια :    131λεπτά

Lion in Winter, The (TV)

Περιγραφή : II (Patrick Stewart) keeps his wife, Eleanor (Glenn Close) locked away in the towers because of her frequent attempts to overthrow him
Πρωταγωνιστούν : Glenn Close,Andrew Howard
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    162λεπτά

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    95λεπτά

Schindler?s List

Περιγραφή : Oskar Schindler uses Jews to start a factory in Poland during the war. He witnesses the horrors endured by the Jews, and starts to save them
Πρωταγωνιστούν : Liam Neeson,Ben Kingsley
Έτος Παραγωγής :    1993
Διάρκεια :    187λεπτά

Lolita

Περιγραφή : A middle-aged college professor becomes infatuated with a 14-year-old nymphet
Πρωταγωνιστούν : James Mason,Shelley Winters
Έτος Παραγωγής :    1962
Διάρκεια :    147λεπτά

Harrison?s Flowers

Περιγραφή : When a Newsweek photojournalist disappears in war-torn Yugoslavia, his wife travels to Europe to find him
Πρωταγωνιστούν : Andie MacDowell,Elias Koteas
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    126λεπτά

Rabbit-Proof Fence

Περιγραφή : In 1931, three aboriginal girls escape after being plucked from their homes to be trained as domestic staff and set off on a trek across the Outback.
Πρωταγωνιστούν : Everlyn Sampi,Tianna Sansbury
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    89λεπτά

Malcolm X

Περιγραφή : The biopic of the controversial and influential Black Nationalist leader
Πρωταγωνιστούν : Denzel Washington,Angela Bassett
Έτος Παραγωγής :    1992
Διάρκεια :    193λεπτά

Captain Corelli?s Mandolin

Περιγραφή : When a fisherman leaves to fight with the Greek army during WWII, his fiancee falls in love with the local Italian commander.
Πρωταγωνιστούν : Nicolas Cage,Penιlope Cruz
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    123λεπτά

Witness

Περιγραφή : A young Amish boy is sole witness to a murder; policeman John Book goes into hiding in Amish country to protect him until the trial.
Πρωταγωνιστούν : Harrison Ford,Kelly McGillis
Έτος Παραγωγής :    1985
Διάρκεια :    108λεπτά

Black Widow, The (Before it Had a Name)

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    95λεπτά

Something the Lord Made

Περιγραφή : A dramatization of the relationship between heart surgery pioneers Alfred Blalock and Vivien Thomas.
Πρωταγωνιστούν : Alan Rickman,Mos Def
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    110λεπτά

Great Expectations

Περιγραφή : Modernization of Charles Dickens classic story finds the hapless Finn as a painter in New York pursuing his unrequited and haughty childhood love.
Πρωταγωνιστούν : Ethan Hawke,Gwyneth Paltrow
Έτος Παραγωγής :    1997
Διάρκεια :    106λεπτά

Baby Boy

Περιγραφή : This is the story of Jody, an unemployed young black man, who's been living with his mother for several years...
Πρωταγωνιστούν : Tyrese Gibson,Taraji P. Henson
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    125λεπτά

Seabiscuit

Περιγραφή : True story of the undersized Depression-era racehorse whose victories lifted not only the spirits of the team behind it but also those of the nation as well
Πρωταγωνιστούν : David McCullough,Jeff Bridges
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    135λεπτά

Standing Still

Περιγραφή : Standing Still is the story of a popular yet drunken actor who reconnects with a group of his college friends for a wedding several years after graduation.
Πρωταγωνιστούν : James Van Der Beek,Amy Adams
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    85λεπτά

Non ti Muovere

Περιγραφή : A destitute woman (Cruz) becomes involved with an upper-crust physician (Castellitto).
Πρωταγωνιστούν : Penιlope Cruz,Sergio Castellitto
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    116λεπτά

Educators, The (Die Fetten Jahre Sind Vorbei)

Περιγραφή : Three activists cobble together a kidnapping plot after they encounter a businessman in his home
Πρωταγωνιστούν : Daniel Brόhl,Julia Jentsch
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    120λεπτά

Irreversible

Περιγραφή : Events over the course of one traumatic night in Paris unfold in reverse-chronological order as the
Πρωταγωνιστούν : Monica Bellucci,Vincent Cassel
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    95λεπτά

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    85λεπτά

Don?t Come Knocking

Περιγραφή : Howard Spence (Sam Shepard) has seen better days. Once a big Western movie star, he now drowns his...
Πρωταγωνιστούν : Sam Shepard,Jessica Lange
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    119λεπτά

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    84λεπτά

Dragonfly

Περιγραφή : A grieving doctor is being contacted by his late wife through his patients near death experiences.
Πρωταγωνιστούν : Kevin Costner,Susanna Thompson
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    100λεπτά

Anywhere But Here

Περιγραφή : A mother and daughter search for success in Beverly Hills.
Πρωταγωνιστούν : Susan Sarandon,Natalie Portman
Έτος Παραγωγής :    1999
Διάρκεια :    109λεπτά

Ma Mere

Περιγραφή : Based on George Bataille's posthumous and controversial novel: When his father dies, a young man is introduced by his attractive, amoral mother to a world of hedonism and depravity.
Πρωταγωνιστούν : Isabelle Huppert,Louis Garrel
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    90λεπτά

Mother Teresa: In the Name of God's Poor

Περιγραφή : This is the true story of Mother Teresa, beginning in Calcutta, India, where she faces adversity from every direction and where she lays the foundation for her crusade to help the poorest of Gods poor.
Πρωταγωνιστούν : Geraldine Chaplin,Keene Curtis
Έτος Παραγωγής :    1997
Διάρκεια :    88λεπτά

Mother, The

Περιγραφή : A grandmother has a passionate affair with a man half her age, who is also sleeping with her daughter.
Πρωταγωνιστούν : Anne Reid,Peter Vaughan
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    125λεπτά

Life Or Something Like It

Περιγραφή : A reporter interviews a homeless man, who tells her that she's going to die and her life is meaningless
Πρωταγωνιστούν : Angelina Jolie,Edward Burns
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    99λεπτά

On a Clear Day

Περιγραφή : Frank determines to salvage his self-esteem and tackle his demons by attempting the ultimate test of endurance - swimming the English Channel.
Πρωταγωνιστούν : Peter Mullan,Brenda Blethyn
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    95λεπτά

Gospel, The

Περιγραφή : This is a story about a successful young R&B singer that has an unlikely homecoming when his father, the bishop, becomes ill.
Πρωταγωνιστούν : Boris Kodjoe,Idris Elba
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    100λεπτά

Heights

Περιγραφή : Spanning twenty-four hours, Heights follows five New Yorkers challenged to choose their destiny before the sun comes up the next day.
Πρωταγωνιστούν : Chandler Williams,Bess Wohl
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    90λεπτά

Mississippi Burning

Περιγραφή : Two FBI agents with wildly different styles arrive in Mississippi to investigate the disappearance of some civil rights activists
Πρωταγωνιστούν : Ciarαn Hinds,Richard Donat
Έτος Παραγωγής :    1988
Διάρκεια :    121λεπτά

Damage

Περιγραφή : A member of Parliament (Irons) falls passionately in love with his son's fiancιe. They pursue their...
Πρωταγωνιστούν : Jeremy Irons,Juliette Binoche
Έτος Παραγωγής :    1992
Διάρκεια :    108λεπτά

Trail, The

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2006
Διάρκεια :    92λεπτά

Music Box

Περιγραφή : A lawyer defends her father accused of war crimes, but there is more to the case than she suspects.
Πρωταγωνιστούν : Jessica Lange,Armin Mueller-Stahl
Έτος Παραγωγής :    1989
Διάρκεια :    120λεπτά

Singing Detective, The

Περιγραφή : From his hospital bed, a writer suffering from a skin disease hallucinates musical numbers and paranoid plots.
Πρωταγωνιστούν : Robert Downey Jr.,Robin Wright Penn
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    104λεπτά

Coyote Ugly

Περιγραφή : Aspiring songwriter Violet Sanford, after getting a job at a women-run NYC bar that teases its male patrons, comes out of her shell.
Πρωταγωνιστούν : Piper Perabo,Adam Garcia
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    97λεπτά

Birdy

Περιγραφή : A soldier returns from Vietnam to find his boyhood friend, also a fellow soldier, in a military hospital, having suffered a mental breakdown in which he has become detached from reality and imagines that he is a bird.
Πρωταγωνιστούν : Matthew Modine, Nicolas Cage, John Harkins,
Έτος Παραγωγής :    1984
Διάρκεια :    115λεπτά

In The Bedroom

Περιγραφή : A New England couple's college-aged son dates an older woman with two small children and an unwelcome ex-husband. Then something terrible occurs in this wrenching, emotional drama.
Πρωταγωνιστούν : Tom Wilkinson,Sissy Spacek
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    126λεπτά

Vera Drake

Περιγραφή : Abortionist Vera Drake finds her beliefs and practices clash with the mores of 1950s Britain--a conflict that leads to tragedy for her family.
Πρωταγωνιστούν : Imelda Staunton,Richard Graham
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    120λεπτά

Brokeback Mountain

Περιγραφή : Based on the E. Annie Proulx story about a forbidden and secretive relationship between two cowboys and their lives over the years.
Πρωταγωνιστούν : Heath Ledger,Jake Gyllenhaal
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    134λεπτά

Freedomland

Περιγραφή : A black police detective must solve a strange case of a kidnapped boy and deal with a big racial protest
Πρωταγωνιστούν : Samuel L. Jackson,Julianne Moore
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    107λεπτά

Mistiko tou Noemvri, To

Περιγραφή : Based On Novel
Πρωταγωνιστούν : Paschalis Tsarouhas,Athina Maximou
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    111λεπτά

Nathalie…

Περιγραφή : Nathalie is the name a Parisian prostitute assumes for a special mission or "private investigation." She is engaged for this unusual…
Πρωταγωνιστούν : Fanny Ardant,Emmanuelle Bιart
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    101λεπτά

Young Adam

Περιγραφή : A young drifter working on a river barge disrupts his employers' lives while hiding the fact that he knows more about a dead woman found in the river than he admits.
Πρωταγωνιστούν : Ewan McGregor,Tilda Swinton
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    94λεπτά

Take the Lead

Περιγραφή : The real story of a dance teacher who believed in the talent of a group of problem kids
Πρωταγωνιστούν : Antonio Banderas,Rob Brown
Έτος Παραγωγής :    2006
Διάρκεια :    116λεπτά

Knight Club

Περιγραφή : A wannabe actor becomes a bouncer and is seduced by the fast-paced world of Los Angeles nightlife
Πρωταγωνιστούν : Lochlyn Munro,Glenn Plummer
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    119λεπτά

Nostalgos, I

Περιγραφή : Anna, married to a husband much older than she, longs to see her island, which is right across the island she lives...
Πρωταγωνιστούν : Olia Lazaridou ,Vania Paraskevopoulou
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    82λεπτά

Donnie Brasco

Περιγραφή : :An FBI undercover agent infilitrates the mob and finds himself identifying more with the mafia life to the expense of his regular one
Πρωταγωνιστούν : Al Pacino,Johnny Depp
Έτος Παραγωγής :    1997
Διάρκεια :    121λεπτά

Nyfes

Περιγραφή : Set in 1922, is the story of a mail order bride, one of 700, aboard the SS KING ALEXANDER, who falls in love with an American photographer. She is bound for her new husband, in New York; he is on his way home to a failed marriage.
Πρωταγωνιστούν : Damian Lewis,Victoria Haralabidou
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    123λεπτά

Star Chamber, The

Περιγραφή : Disgusted with criminals escaping the judicial system via technicalities, an idealistic young judge...
Πρωταγωνιστούν : Michael Douglas,Hal Holbrook
Έτος Παραγωγής :    1983
Διάρκεια :    105λεπτά

Sleeping With The Enemy

Περιγραφή : Laura and Martin have been married for four years. They seem to be the perfect, happiest and most successful couple
Πρωταγωνιστούν : Julia Roberts,Patrick Bergin
Έτος Παραγωγής :    1991
Διάρκεια :    95λεπτά

American Gun

Περιγραφή : Seemingly disparate portraits of people -- among them a single mother, a high school principal, and an ace student -- Distinctly American -- all affected by the proliferation of guns in American society
Πρωταγωνιστούν : Donald Sutherland,Forest Whitaker
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    86λεπτά

Easy Rider

Περιγραφή : Two counterculture bikers travel from Los Angeles to New Orleans in search of America.
Πρωταγωνιστούν : Peter Fonda,Dennis Hopper
Έτος Παραγωγής :    1969
Διάρκεια :    92λεπτά

Good Will Hunting

Περιγραφή : Will Hunting, a janitor at MIT, has a gift for mathematics which is discovered, and a psychologist tries to help him with his gift and the rest of his life.
Πρωταγωνιστούν : Robin Williams,Matt Damon
Έτος Παραγωγής :    1997
Διάρκεια :    121λεπτά

Awakenings

Περιγραφή : The victims of an encephalitis epidemic many years ago have been catatonic ever since, but now a new drug offers the prospect of reviving them.
Πρωταγωνιστούν : Robert De Niro,Robin Williams
Έτος Παραγωγής :    1990
Διάρκεια :    100λεπτά

Mulholland Drive

Περιγραφή : After a car wreck on the winding Mulholland Drive renders a woman amnesic, she and a perky Hollywood-hopeful search for clues and answers across Los Angeles in a twisting venture beyond dreams and reality.
Πρωταγωνιστούν : Naomi Watts,Laura Harring
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    141λεπτά

Imaginary Heroes

Περιγραφή : The Travis family faηade is destroyed by an event incomprehensible to them -- an event which will open
Πρωταγωνιστούν : Sigourney Weaver,Emile Hirsch
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    107λεπτά

Two for the Money

Περιγραφή : After suffering a career-ending injury, a former college football star aligns himself with one of the most renowned touts in the sports-gambling business.
Πρωταγωνιστούν : Al Pacino,Matthew McConaughey
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    122λεπτά

Wood, The

Περιγραφή : While dealing with a friend's cold feet on his wedding day, a writer reminisces about his youth with his best friends.
Πρωταγωνιστούν : Elayn Taylor,Omar Epps
Έτος Παραγωγής :    1999
Διάρκεια :    102λεπτά

Omiros

Περιγραφή : Inspired by the real-life story of a bus hijacking in Northern Greece, HOSTAGE explores the sensitive...
Πρωταγωνιστούν : Stathis Papadopoulos,Theodora Tzimou
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    100λεπτά

Skagerrak

Περιγραφή : Skagerrak is the story of being hit by happiness when you least expect it. In their late twenties and tired of partying their way around the world...
Πρωταγωνιστούν : Iben Hjejle,Bronagh Gallagher
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    105λεπτά

Empire Falls (TV)

Περιγραφή : A decaying New England town is the backdrop for its unique citizens, lead by unassuming restaurant manager Miles Roby
Πρωταγωνιστούν : Ed Harris,Monique Jeanine Lycette
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    197λεπτά

Noi Albinoi

Περιγραφή : A wonderboy and drop-out on an Icelandic village scale, Noi (17), dreams of escaping from his remote fjord with the girl from the filling station...
Πρωταγωνιστούν : Tσmas Lemarquis,ήrφstur Leσ Gunnarsson
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    88λεπτά

I Dreamed Of Africa

Περιγραφή : Kuki, a divorced Italian socialite, changes her life after a serious car crash. She accepts a marriage proposal from Paolo Gallmann...
Πρωταγωνιστούν : Kim Basinger,Vincent Perez
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    110λεπτά

Dreamers, The

Περιγραφή : A young American studying in Paris in 1968 strikes up a friendship with a French brother and sister. Set against the background of the '68 Paris student riots.
Πρωταγωνιστούν : Michael Pitt,Eva Green
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    108λεπτά

Oxygono

Περιγραφή : In the small, closed community of a provincial town, Magda tries to maintain a balance within a family facing many serious problems
Πρωταγωνιστούν : Nena Menti,Yannis Tsimitselis
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    93λεπτά

Fate

Περιγραφή : Destiny... there is no escape
Πρωταγωνιστούν : Michael Parι,Lee Majors
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    94λεπτά

Raging Bull

Περιγραφή : A biographical film about the middleweight champ, the physically tough, but emotionally self-destructive Jake LaMotta.
Πρωταγωνιστούν : Robert De Niro,Cathy Moriarty
Έτος Παραγωγής :    1980
Διάρκεια :    124λεπτά

Heaven And Earth

Περιγραφή : The final movie in Oliver Stone's Vietnam trilogy follows the true story of a Vietnamese village girl...
Πρωταγωνιστούν : Haing S. Ngor,Bussaro Sanruck
Έτος Παραγωγής :    1993
Διάρκεια :    136λεπτά

Mary

Περιγραφή : An actress (Binoche) becomes obsessed with Mary Magdelene after playing her in a film.
Πρωταγωνιστούν : Juliette Binoche,Forest Whitaker
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    83λεπτά

Enfant, L?

Περιγραφή : Bruno and Sonia, a young couple living off her benefit and the thefts committed by his gang, have a new source of money: their newborn son
Πρωταγωνιστούν : Jιrιmie Renier,Dιborah Franηois
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    92λεπτά

Children Of A Lesser God

Περιγραφή : James is a new speech teacher at a school for the deaf. He falls for Sarah, a pupil who decided to stay...
Πρωταγωνιστούν : William Hurt,Marlee Matlin
Έτος Παραγωγής :    1986
Διάρκεια :    114λεπτά

Choristes, Les

Περιγραφή : The new teacher at a severely administered boys' boarding school works to positively effect the students' lives through music
Πρωταγωνιστούν : Gιrard Jugnot,Franηois Berlιand,
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    93λεπτά

Crying Game, The

Περιγραφή : A British soldier is kidnaped by IRA terrorists. He befriends one of his captors, who is drawn into the soldier's world.
Πρωταγωνιστούν : Forest Whitaker,Miranda Richardson
Έτος Παραγωγής :    1992
Διάρκεια :    107λεπτά

Random Hearts

Περιγραφή : :After the death of their loved ones in a tragic plane crash 'Harrison Ford' and Kristin Scott Thomas find
Πρωταγωνιστούν : Harrison Ford,Kristin Scott Thomas
Έτος Παραγωγής :    1999
Διάρκεια :    127λεπτά

Brokedown Palace

Περιγραφή : Two women are arrested for smuggling while vacationing in Thailand
Πρωταγωνιστούν : Claire Danes,Kate Beckinsale
Έτος Παραγωγής :    1999
Διάρκεια :    97λεπτά

Husbands And Wives

Περιγραφή : When their best friends announce their divorce, a professor and his wife discover the faults in their own marriage
Πρωταγωνιστούν : Woody Allen,Mia Farrow
Έτος Παραγωγής :    1992
Διάρκεια :    103λεπτά

Factotum

Περιγραφή : This drama centers on Hank Chinaski, the fictional alter-ego of "Factotum" author Charles Bukowski, who wanders around Los Angeles,
Πρωταγωνιστούν : Matt Dillon,Lili Taylor
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    86λεπτά

Beach, The

Περιγραφή : Not quite ready to surrender himself to responsibility or mainstream society, a young American travels to Asia and discovers he is not alone in his feelings.
Πρωταγωνιστούν : Leonardo DiCaprio,Tilda Swinton
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    114λεπτά

World without Thieves, A

Περιγραφή : A con-team couple (Andy Lau & Rene Liu) head west after taking a city businessman for his BMW. But an encounter with a naive young carpenter travelling home with his life savings challenges their fate as thieves.
Πρωταγωνιστούν : Wang Bo,Wang Li
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    105λεπτά

London

Περιγραφή : London is a drug laden adventure that centers on a party in a New York loft where a young man is trying to win back his ex-girlfriend.
Πρωταγωνιστούν : Chris Evans,Jessica Biel
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    88λεπτά

Experiment, Das

Περιγραφή : The movie is based on the infamous "Stanford Prison Experiment" conducted in 1971. A makeshift prison is set up in a research lab...
Πρωταγωνιστούν : Moritz Bleibtreu,Christian Berkel
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    114λεπτά

Beyond the Valley of the Dolls

Περιγραφή : Three girls come to Hollywood to make it big, but find only sex, drugs and sleaze.
Πρωταγωνιστούν : Dolly Read,Cynthia Myers
Έτος Παραγωγής :    1970
Διάρκεια :    105λεπτά

Winter Passing

Περιγραφή : Actress Reese Holden (Deschanel) has been offered a small fortune by a book editor if she can secure…
Πρωταγωνιστούν : Zooey Deschanel,Darrell Larson
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    96λεπτά

Walk in the Clouds, A

Περιγραφή : After returning home from the war, a young GI has a chance encounter with the beautiful daughter of a wealthy vineyard owner and agrees to pose as her husband to help her face her domineering father
Πρωταγωνιστούν : : Keanu Reeves, Aitana Sanchez-Gijon
Έτος Παραγωγής :    1995
Διάρκεια :    99λεπτά

Walk on Water

Περιγραφή : Following the suicide of his wife, an Israeli intelligence agent is assigned to befriend the grandchildren of a Nazi war criminal
Πρωταγωνιστούν : Lior Ashkenazi,Knut Berger
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    99λεπτά

Perfect (1985)

Περιγραφή : A female aerobics instructor meets a male reporter doing a story on health clubs, but it isn't love at first sight.
Πρωταγωνιστούν : John Travolta,Jamie Lee Curtis
Έτος Παραγωγής :    1985
Διάρκεια :    115λεπτά

Pianist, The

Περιγραφή : A Polish Jewish musician struggles to survive the destruction of the Warsaw ghetto of World War II.
Πρωταγωνιστούν : Adrien Brody,Thomas Kretschmann
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    143λεπτά

Catch Me If You Can

Περιγραφή : A true story about Frank Abagnale Jr. who, before his 19th birthday, successfully conned millions of dollars worth of checks as a Pan Am pilot, doctor, and legal prosecutor
Πρωταγωνιστούν : Leonardo DiCaprio,Tom Hanks
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    135λεπτά

Picnic

Περιγραφή : Emotions are ignited amongst the complacent townsfolk when a handsome drifter arrives in a small Kansas community on the morning of the Labour Day picnic.
Πρωταγωνιστούν : William Holden,Kim Novak
Έτος Παραγωγής :    1955
Διάρκεια :    109λεπτά

Moonlight Mile

Περιγραφή : As he copes with the death of his fiancee along with her parents, a young man must figure out what he wants out of life.
Πρωταγωνιστούν : Jake Gyllenhaal,Dustin Hoffman,Susan Sarandon
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    112λεπτά

Swimming Pool

Περιγραφή : A British mystery author (Rampling) visits her publisher's (Dance) home in the South of France, where her interaction with his unusual daughter (Sagnier) sets off some touchy dynamics.
Πρωταγωνιστούν : Charlotte Rampling,Ludivine Sagnier
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    98λεπτά

Behind The Red Door

Περιγραφή : A dying man must reunite with his sister to face their family's violent past and find peace in their lives.
Πρωταγωνιστούν : Kyra Sedgwick,Kiefer Sutherland
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    100λεπτά

Life and Death of Peter Sellers, The

Περιγραφή : The feature adaptation of Roger Lewis' book about the actor best remembered as Inspector Clouseau in the Pink Panther movies.
Πρωταγωνιστούν : Geoffrey Rush,Charlize Theron
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    122λεπτά

Sideways

Περιγραφή : Two men reaching middle age with not much to show but disappointment, embark on a week long road trip through California's wine country, just as one is about to take a trip down the aisle.
Πρωταγωνιστούν : Paul Giamatti,Thomas Haden Church
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    121λεπτά

Double Platinum

Περιγραφή : A young singer is reunited with the mother who left her when she was a child
Πρωταγωνιστούν : Diana Ross,Brandy Norwood
Έτος Παραγωγής :    1999
Διάρκεια :    87λεπτά

City Of Angels

Περιγραφή : Inspired by the modern classic, Wings of Desire, City involves an angel (Cage) who is spotted by a doctor in an operating room. Franz plays Cage's buddy who somehow knows a lot about angels
Πρωταγωνιστούν : Nicolas Cage,Meg Ryan
Έτος Παραγωγής :    1998
Διάρκεια :    110λεπτά

Politiki kouzina

Περιγραφή : "A Touch of Spice" is a story about a young Greek boy (Fanis) growing up in Costantinoupolis, whose grandfather...
Πρωταγωνιστούν : Georges Corraface,Ieroklis Michaelidis
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    103λεπτά

Door in the Floor, The

Περιγραφή : A writer's young assistant becomes both pawn and catalyst in his boss' disintegrating household
Πρωταγωνιστούν : Elle Fanning,Jeff Bridges,Kim Basinger
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    106λεπτά

Color Purple, The

Περιγραφή : The life and trials of a young African American Woman.
Πρωταγωνιστούν : Danny Glover,Whoopi Goldberg
Έτος Παραγωγής :    1985
Διάρκεια :    148λεπτά

Mean Creek

Περιγραφή : When a teen is bullied, his brother and friends lure the bully into the woods to seek vengeance.
Πρωταγωνιστούν : Rory Culkin,
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    86λεπτά

Before Sunset

Περιγραφή : It's nine years after Jesse and Celine first met; now, they encounter one another on the French leg of Jesse's book tour
Πρωταγωνιστούν : Ethan Hawke,Julie Delpy
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    77λεπτά

Head in the Clouds

Περιγραφή : HEAD IN THE CLOUDS is a sweeping romantic drama set in 1930's England, Paris, and Spain. Gilda Bessι...
Πρωταγωνιστούν : Charlize Theron,Penιlope Cruz
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    120λεπτά

You Can Count On Me

Περιγραφή : A single mother's life is thrown into turmoil after her struggling, rarely-seen younger brother returns to town
Πρωταγωνιστούν : Laura Linney,Mark Ruffalo
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    105λεπτά

Annapolis

Περιγραφή : Set against the backdrop of boxing at the Naval Academy, centers on a young man from the wrong side of the tracks whose dream of attending Annapolis becomes a reality.
Πρωταγωνιστούν : James Franco,Macka Foley
Έτος Παραγωγής :    2006
Διάρκεια :    99λεπτά

Mona Lisa Smile

Περιγραφή : A free-thinking art professor teaches conservative 50's Wellesley girls to question their traditional societal roles.
Πρωταγωνιστούν : Julia Roberts,Kirsten Dunst
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    115λεπτά

Here On Earth

Περιγραφή : A rich college kid is taught a lesson after a joy ride ends up destroying a country restaurant.
Πρωταγωνιστούν : Chris Klein,Leelee Sobieski
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    93λεπτά

Guys, The

Περιγραφή : The story of a fire captain who lost eight men in the collapse of the World Trade Center and the editor who helps him prepare the eulogies he must deliver.
Πρωταγωνιστούν : Sigourney Weaver,Anthony LaPaglia
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    81λεπτά

Ladder 49

Περιγραφή : Under the watchful eye of his mentor Captain Mike Kennedy (Travolta), probationary firefighter Jack...
Πρωταγωνιστούν : Joaquin Phoenix,John Travolta
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    112λεπτά

Broken Wings (Knafayim Shvurot)

Περιγραφή : Daphne and her four children try to cope with the abrupt death of husband/father. As the family seems to fall apart, a sudden incident gives them a chance to heal their 'broken wings'.
Πρωταγωνιστούν : Orly Silbersatz Banai,Maya Maron
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    80λεπτά

Shattered Glass

Περιγραφή : The true story of a young journalist who fell from grace when it was found he had fabricated over half of his articles.
Πρωταγωνιστούν : Hayden Christensen,Peter Sarsgaard
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    90λεπτά

Ask the Dust

Περιγραφή : In the Robert Towne-directed adaptation of John Fante's Depression Era novel, Hayek will play the fiery Mexican beauty Camilla who hopes to rise above her station by marrying a wealthy American.
Πρωταγωνιστούν : Colin Farrell,Salma Hayek
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    115λεπτά

Pretty Persuasion

Περιγραφή : A 15-year-old girl incites chaos among her friends and a media frenzy when she accuses her drama teacher of sexual harassment.
Πρωταγωνιστούν : Evan Rachel Wood,David Wagner
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    105λεπτά

Changing Lanes

Περιγραφή : The story of what happens one day in New York when a young lawyer and a businessman share a small automobile accident on F.D.R. Drive and their mutual road rage escalates into a feud...
Πρωταγωνιστούν : Ben Affleck,Samuel L. Jackson
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    94λεπτά

Falling Angels

Περιγραφή : The wickedly funny story of three sisters' coming of age in a wildly dysfunctional family, set against the backdrop of the 60's
Πρωταγωνιστούν : Miranda Richardson,Callum Keith Rennie
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    100λεπτά

Serpico

Περιγραφή : The true story about an honest New York cop who blew the whistle on rampant corruption in the force only to have his comrades turn against him.
Πρωταγωνιστούν : Al Pacino,John Randolph
Έτος Παραγωγής :    1973
Διάρκεια :    109λεπτά

Wonder Boys

Περιγραφή : An English Professor tries to deal with his wife leaving him, the arrival of his editor who has been waiting for his book for seven years, and the various problems that his friends and associates involve him in
Πρωταγωνιστούν : Michael Douglas,Tobey Maguire
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    111λεπτά

Sylvia

Περιγραφή : Story of the relationship between the poets Ted Hughes and Sylvia Plath
Πρωταγωνιστούν : Gwyneth Paltrow,Daniel Craig
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    105λεπτά

Doing Hard Time (TV)

Περιγραφή : A father's eight year old son is murdered in a gangland shooting. The father (Boris Kodjoe) gets himself thrown into prison to avenge his son's death.
Πρωταγωνιστούν : Boris Kodjoe,Michael K. Williams
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    96λεπτά

Hochelaga

Περιγραφή : After an unpleasant run-in with a group of bikers, a young convenience store robber (Marc) gets approached...
Πρωταγωνιστούν : Dominic Darceuil,David Boutin
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    95λεπτά

Ames Grises, Les (Grey Souls)

Περιγραφή : East of France, December 1917. In a village situated close to the front but protected from it by a hillside...
Πρωταγωνιστούν : Jean-Pierre Marielle,Jacques Villeret
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    103λεπτά

One Hour Photo

Περιγραφή : An employee of a one-hour photo lab becomes obsessed with a young suburban family.
Πρωταγωνιστούν : Robin Williams,Connie Nielsen
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    92λεπτά

Havoc

Περιγραφή : Two affluent suburban girls who clash with the Latino gang culture of East LA.
Πρωταγωνιστούν : Anne Hathaway,Bijou Phillips
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    82λεπτά

Spirtokouto

Περιγραφή : Dimitris, a grumpy middle-aged man, is having a hard time with his business partner on a particular...
Πρωταγωνιστούν : Erricos Litsis,Eleni Kokkidou
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    79λεπτά

House of Sand and Fog

Περιγραφή : An abandoned wife is evicted from her house and starts a tragic conflict with her home's new owners.
Πρωταγωνιστούν : Jennifer Connelly,Ben Kingsley
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    121λεπτά

House of the Spirits, The

Περιγραφή : Chile, second half of the 20th century. The poor Esteban marries Clara and they get a daughter, Blanca...
Πρωταγωνιστούν : Meryl Streep,Glenn Close
Έτος Παραγωγής :    1993
Διάρκεια :    140λεπτά

How To Deal

Περιγραφή : A teenager (Moore), disillusioned by too many examples of love gone wrong, refuses to believe that true love exists. Then this new guy (Ford) comes along...
Πρωταγωνιστούν : Mandy Moore,Allison Janney
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    114λεπτά

Marvin?s Room

Περιγραφή : A leukemia patient attempts to end a 20-year feud with her sister to get her bone marrow.
Πρωταγωνιστούν : Meryl Streep,Leonardo DiCaprio
Έτος Παραγωγής :    1996
Διάρκεια :    92λεπτά

Shadows in the Sun (The Shadow Dancer)

Περιγραφή : An aspiring young writer (Jackson) tracks a literary titan (Keitel) suffering from writers block to his refuge in rural Italy and learns about life and love from the irascible genius and his daughters.
Πρωταγωνιστούν : Harvey Keitel,Joshua Jackson
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    100λεπτά

One Flew Over The Cuckoo?s Nest

Περιγραφή : Upon arrival at a mental institution, a brash rebel rallies the patients together to take on the oppressive Nurse Ratched, a woman more a dictator than a nurse.
Πρωταγωνιστούν : Jack Nicholson,Louise Fletcher
Έτος Παραγωγής :    1975
Διάρκεια :    129λεπτά

Return from India, The

Περιγραφή : This beautiful love story that start's in Israel and going through all scene's of India, it's cultural, beauty and religions traditions brings us to the question: "What is this love?"..
Πρωταγωνιστούν : Aki Avni,Assi Dayan
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    119λεπτά

Remember The Titans

Περιγραφή : The true story of a newly appointed African-American coach and his high school team on their first season as a racially integrated unit.
Πρωταγωνιστούν : Denzel Washington,Will Patton
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    110λεπτά

Bee Season

Περιγραφή : A wife and mother begins a downward emotional spiral, as her husband avoids their collapsing marriage by immersing himself in his 11 year-old daughter's quest to become a spelling bee champion
Πρωταγωνιστούν : Richard Gere,Juliette Binoche
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    100λεπτά

Buffalo Soldiers

Περιγραφή : A criminal subculture operates among U.S. soldiers stationed in West Germany just before the fall of the Berlin wall.
Πρωταγωνιστούν : Joaquin Phoenix,Ed Harris
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    94λεπτά

Dangerous Lives Of Altar Boys, The

Περιγραφή : A group of Catholic school friends, after being caught drawing an obscene comic book, plan a heist that will outdo their previous prank and make them local legends.
Πρωταγωνιστούν : Emile Hirsch,Kieran Culkin
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    100λεπτά

House of D

Περιγραφή : By working through problems stemming from his past, Tom Warshaw (Duchovny), an American artist living in Paris, begins to discover who he really is, and returns to his home to reconcile with his family and friends.
Πρωταγωνιστούν : Anton Yelchin,Robin Williams
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    90λεπτά

Stealing Candy

Περιγραφή : Didn't make a lot of sense, but worth a rental... And why haven't I seen more of Jenya Lano?
Πρωταγωνιστούν : Daniel Baldwin,Coolio
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    83λεπτά

Coast to Coast

Περιγραφή : Barnaby (Richard Dreyfus) and Maxine Pierce (Judy Davis) are driving from Connecticut to Los Angeles to attend their son's wedding.
Πρωταγωνιστούν : Richard Dreyfuss, Judy Davis, Selma Blair,
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    104λεπτά

About Schmidt

Περιγραφή : Warren Schmidt is a man in his 60's. While trying to run his daughter's life, he realizes that he wasted his.
Πρωταγωνιστούν : Jack Nicholson,Kathy Bates
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    120λεπτά

Shackles

Περιγραφή : An aspiring teacher (Hughley) takes the one job he's offered, a position at a school inside a prison.
Πρωταγωνιστούν : D.L. Hughley,Jose Pablo Cantillo
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    116λεπτά

Radio Flyer

Περιγραφή : A father recounts a dark period of his childhood when he and his little brother lived in the suburbs.
Πρωταγωνιστούν : Lorraine Bracco,John Heard
Έτος Παραγωγής :    1992
Διάρκεια :    109λεπτά

Taxi Driver

Περιγραφή : A mentally unstable Vietnam war veteran works as nighttime taxi driver in a city whose perceived decadence and sleaze feeds his urge to violently lash out.
Πρωταγωνιστούν : Robert De Niro,Cybill Shepherd
Έτος Παραγωγής :    1976
Διάρκεια :    109λεπτά

Silence Becomes You (TV)

Περιγραφή : The tale of two sisters, bound by more than blood, who bring home a man on a dare, only to see the situation spiral out of control.
Πρωταγωνιστούν : Alicia Silverstone,Sienna Guillory
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    85λεπτά

Last Days

Περιγραφή : Michael Pitt stars in a Seattle-set rock & roll drama as a musician whose life and career is reminiscent of Kurt Cobain's.
Πρωταγωνιστούν : Michael Pitt,Lukas Haas
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    92λεπτά

Shape Of Things, The

Περιγραφή : Quiet, unassuming Adam (Rudd) is changing in a major way, thanks to his new girlfriend, art student Evelyn (Weisz). Adam's friends (Mol and Weller) are a little freaked by the transformation.
Πρωταγωνιστούν : Gretchen Mol,Paul Rudd
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    97λεπτά

Jakob The Liar

Περιγραφή : In 1944 Poland, a Jewish shop keeper named Jakob is summoned to ghetto headquarters after being caught out after curfew...
Πρωταγωνιστούν : Robin Williams,Hannah Taylor-Gordon
Έτος Παραγωγής :    1999
Διάρκεια :    115λεπτά

Jerry Maguire

Περιγραφή : When a sports agent has a moral epiphany and is fired for expressing it, he decides to put his new philosophy to the test as an independent with the only athlete who stays with him.
Πρωταγωνιστούν : Tom Cruise,Cuba Gooding Jr.
Έτος Παραγωγής :    1996
Διάρκεια :    140λεπτά

Brian?s Song (TV)

Περιγραφή : The story of professional football players Gale Sayes and Brian Piccolo, and how their friendship on and off the field was affected when Piccolo contracted a fatal disease.
Πρωταγωνιστούν : Sean Maher,Mekhi Phifer
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    86λεπτά

Trois Couleurs: Rouge

Περιγραφή : Final entry in a trilogy of films dealing with contemporary French society concerns a model who discovers her neighbour is keen on invading people's privacy.
Πρωταγωνιστούν : Irθne Jacob,Jean-Louis Trintignant
Έτος Παραγωγής :    1994
Διάρκεια :    95λεπτά

Trois Couleurs: Blanc

Περιγραφή : Second of a trilogy of films dealing with contemporary French society shows a man dealing with a Polish immigrant whose wife wants to divorce him because he can't perform in bed
Πρωταγωνιστούν : Zbigniew Zamachowski,Julie Delpy
Έτος Παραγωγής :    1994
Διάρκεια :    88λεπτά

Trois Couleurs: Bleu

Περιγραφή : First of a trilogy of films dealing with contemporary French society concerns how a composer deals with the death of her husband and child
Πρωταγωνιστούν : Juliette Binoche,Benoξt Rιgent
Έτος Παραγωγής :    1993
Διάρκεια :    94λεπτά

Sheltering Sky, The

Περιγραφή : The American artist couple Port and Kit Moresby travel aimlessly through Africa, searching for new experiences that could give sense to their relationship. But the flight to distant regions only leads both deeper into despair.
Πρωταγωνιστούν : Debra Winger,John Malkovich
Έτος Παραγωγής :    1990
Διάρκεια :    133λεπτά

Chaplin

Περιγραφή : A film about the troubled and controversial life of the master comedy filmmaker.
Πρωταγωνιστούν : Robert Downey Jr.,Geraldine Chaplin
Έτος Παραγωγής :    1992
Διάρκεια :    151λεπτά

Couperet, Le

Περιγραφή : A chemist (Garcia) loses his job to outsourcing. Two years later and still jobless, he hits on a solution: to genuinely eliminate his competition.
Πρωταγωνιστούν : Josι Garcia,Karin Viard
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    118λεπτά

Hurricane, The

Περιγραφή : The story of Rubin "Hurricane" Carter, a boxer wrongly imprisoned for murder, and the people who aided in his fight to prove his innocence
Πρωταγωνιστούν : Denzel Washington.Vicellous Reon Shannon
Έτος Παραγωγής :    1999
Διάρκεια :    145λεπτά

Bounce

Περιγραφή : A man switches plane tickets with another man who dies in that plane in a crash. The man falls in love with the deceased one's wife
Πρωταγωνιστούν : Ben Affleck,Gwyneth Paltrow
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    103λεπτά

P.S.

Περιγραφή : A romantic story about a late 30's divorced woman who gets to live her fairy tale when she is reunited with a high school sweetheart who had died previously and reincarnated in a mid 20's year old cutie.
Πρωταγωνιστούν : Laura Linney,Topher Grace
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    95λεπτά

Carlito?s Way

Περιγραφή : A Puerto-Rican ex-con, just released from prison, pledges to stay away from drugs and violence despite the pressure around him and lead on to a better life outside of NYC
Πρωταγωνιστούν : Al Pacino,Sean Penn
Έτος Παραγωγής :    1993
Διάρκεια :    138λεπτά

Carlito?s Way: Rise to Power

Περιγραφή : In the late 1960s, Carlito Brigante (Hernandez) emerges as the heroin czar of Harlem
Πρωταγωνιστούν : Jay Hernandez,Mario Van Peebles
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    90λεπτά

Pledge, The

Περιγραφή : A retiring police chief pledges to catch the killer of a young child.
Πρωταγωνιστούν : Patricia Clarkson,Benicio Del Toro
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    118λεπτά

Phenomenon

Περιγραφή : An ordinary man sees a bright light descend from the sky, and discovers he now has super-intelligence and telekinesis.
Πρωταγωνιστούν : John Travolta,Kyra Sedgwick
Έτος Παραγωγής :    1996
Διάρκεια :    118λεπτά

Blackwater Lightship, The (TV)

Περιγραφή : A man in the final stages of AIDS is cared for by his sister and mother and grandmother.
Πρωταγωνιστούν : Dianne Wiest,Angela Lansbury
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    94λεπτά

Autumn In New York

Περιγραφή : Romantic drama about an aging playboy who falls for a sweet, but terminally ill, young woman.
Πρωταγωνιστούν : Richard Gere,Winona Ryder
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    108λεπτά

Philadelphia

Περιγραφή : When a man with AIDS is fired by a conservative law firm because of his condition, he hires a homophobic small time lawyer as the only willing advocate for a wrongful dismissal suit
Πρωταγωνιστούν : Tom Hanks,Denzel Washington
Έτος Παραγωγής :    1993
Διάρκεια :    120λεπτά

Flashdance

Περιγραφή : :A Pittsburgh woman with two jobs as a welder and an exotic dancer wants to get into ballet school.
Πρωταγωνιστούν : Jennifer Beals,Michael Nouri
Έτος Παραγωγής :    1983
Διάρκεια :    91λεπτά

Dot The I

Περιγραφή : Young lovers in London are wrapped up in a love triangle that may not be exactly what it seems
Πρωταγωνιστούν : Gael Garcνa Bernal,Natalia Verbeke
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    88λεπτά

Tempo

Περιγραφή : Jenny, a young American woman, moves to Paris and gets involved with Jack, who is seemingly the man of her dreams. However, he has a lot to hide and Jenny quickly gets entangled his dangerous lifestyle.
Πρωταγωνιστούν : Melanie Griffith,Rachael Leigh Cook
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    90λεπτά

Forrest Gump

Περιγραφή : Forrest Gump, while not intelligent, has accidentally been present at many historic moments, but his true love, Jenny, eludes him.
Πρωταγωνιστούν : Tom Hanks,Robin Wright Penn
Έτος Παραγωγής :    1994
Διάρκεια :    136λεπτά

Frida

Περιγραφή : A biography of artist Frida Kahlo, who channeled the pain of a crippling injury and her tempestuous marriage into her work.
Πρωταγωνιστούν : Salma Hayek,Mνa Maestro
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    118λεπτά

Guarding Tess

Περιγραφή : A former First Lady of the US wants a particular Secret Service agent to head her bodyguard detail, even though he can't stand her.
Πρωταγωνιστούν : Nicolas Cage,Shirley MacLaine
Έτος Παραγωγής :    1994
Διάρκεια :    92λεπτά

Carandiru

Περιγραφή : Film based on real life experiences of doctor Drauzio Varella inside dreadful State penitentiary Carandiru...
Πρωταγωνιστούν : Luiz Carlos Vasconcelos,Milton Gonηalves
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    140λεπτά

Save The Last Dance

Περιγραφή : A white midwestern girl moves to Chicago, where her new boyfriend is a black teen from the South Side with a rough, semi-criminal past.
Πρωταγωνιστούν : Julia Stiles.Sean Patrick Thomas
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    119λεπτά

Περιγραφή :
Πρωταγωνιστούν :
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    96λεπτά

Amores Perros

Περιγραφή : A horrific car accident connects three stories, each involving characters dealing with loss, regret, and life's harsh realities, all in the name of love.
Πρωταγωνιστούν : Emilio Echevarrνa,
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    147λεπτά

Message In A Bottle

Περιγραφή : A woman discovers a tragic love letter in a bottle on a beach, and is determined to track down its author.
Πρωταγωνιστούν : Kevin Costner,Robin Wright Penn
Έτος Παραγωγής :    1999
Διάρκεια :    126λεπτά

Lost in Translation

Περιγραφή : A movie star with a sense of emptiness, and a neglected newlywed meet up as strangers in Tokyo, Japan and form an unlikely bond
Πρωταγωνιστούν : Scarlett Johansson,Bill Murray
Έτος Παραγωγής :    2003
Διάρκεια :    99λεπτά

Monster?s Ball

Περιγραφή : After a family tragedy, a racist prison guard reexamines his attitudes while falling in love with the African American wife of the last prisoner he executed
Πρωταγωνιστούν : Billy Bob Thornton,Halle Berry
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    108λεπτά

Temps qui Changent, Les

Περιγραφή : Traveling from France to Tangiers, a man looks to reunite with his former love, though their romance ended some 30 years earlier.
Πρωταγωνιστούν : Catherine Deneuve,Gιrard Depardieu
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    92λεπτά

Wonderland

Περιγραφή : There's little wonder in the working-class lives of Bill, Eileen, and their three grown daughters. They're lonely Londoners...
Πρωταγωνιστούν : Shirley Henderson,Gina McKee
Έτος Παραγωγής :    1999
Διάρκεια :    104λεπτά

Wicker Park

Περιγραφή : A young Chicago advertizing executive (Hartnett) believes a woman he sees in a cafe is his long-lost love. His conviction leads to obsession, as he puts his life on hold to trail her
Πρωταγωνιστούν : Josh Hartnett,Rose Byrne
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    110λεπτά

Pay It Forward

Περιγραφή : A young boy attempts to make the world a better place after his teacher gives him that chance.
Πρωταγωνιστούν : Kevin Spacey,Helen Hunt
Έτος Παραγωγής :    2000
Διάρκεια :    119λεπτά

Finding Neverland

Περιγραφή : The story of J.M. Barrie's friendship with a family who inspired him to create Peter Pan
Πρωταγωνιστούν : Johnny Depp,Kate Winslet
Έτος Παραγωγής :    2004
Διάρκεια :    97λεπτά

Edges Of The Lord

Περιγραφή : A 12-year-old Jewish boy hides with a family of Catholic peasant farmers to escape the Nazis
Πρωταγωνιστούν : Haley Joel Osment,Willem Dafoe
Έτος Παραγωγής :    2001
Διάρκεια :    94λεπτά

Left Behind: World at War

Περιγραφή : It's been eighteen months since Nicolae Carpathia's rise to power, and has been captivating the whole world…
Πρωταγωνιστούν : Louis Gossett Jr.,Kirk Cameron
Έτος Παραγωγής :    2005
Διάρκεια :    91λεπτά

Hours, The

Περιγραφή : The story of how the novel "Mrs. Dalloway" affects three generations of women, all of whom, in one way or another, have had to deal with suicide in their lives.
Πρωταγωνιστούν : Nicole Kidman,Julianne Moore
Έτος Παραγωγής :    2002
Διάρκεια :    110λεπτά

 

Τα δικαιώματα των ταινιών που παρουσιάζονται στο Movieinfo.gr ανήκουν στις εταιρίες παραγωγής τους.